Batavia str 3, Bloubergstrand - Tel nr: 021 554 1290 - Faks nr: 086 591 5147 - E-pos: ngkblouberg@mweb.co.za

Tuis Wie is Ons? Erediens Bedienings Jeug Groepe Aktueel Kontak

EREDIENSTE:

08:30 - Gesinsdiens met junior kategese
10:00 - Erediens met orrelbegeleiding
17:30 - Jeugdiens met senior kategese
19:00 - Aanddiens (Praise & Worship)

Let op dat daar slegs 10:00 en 19:00 eredienste tydens die Jun & Des skoolvakansies sal wees.

 

 

LERAARS:

Ds Thinus Britz
Sel nr: 082 603 5508
E-pos: thinus@ngkbloubergstrand.co.za

Ds Elmarie Wiesner
Sel nr: 083 276 4944
E-pos: elmarie@ngkbloubergstrand.co.za

Ds Marietjie Steyn
Sel nr: 083 461 1220
E-pos: marietjie@ngkbloubergstrand.co.za

MAATSKAPLIK:

Thamar Jacobs
Tel: 021 554 3268
E-pos: thamar@ngkbloubergstrand.co.za

BANKBESONDERHEDE:

NG Kerk Bloubergstrand
ABSA Tableview (334409)
Rek nr: 327 014 0539

 

KALENDER

17 - 19 Okt:
Senior Jeug Kamp

23 Okt:
Gemeente Stemdag - Kerkorde Artikel 1

26 Okt:
Deurkollekte: Bright Star Trust

31 Okt:
Snoekbraai

9 Nov:
Belydenis van Geloof vir FinalejaarsJunior Jeug Afsluiting

30 Nov:
Kerssangdiens

 

 

SKAKELS

BlouBloggie

Facebook

Kerkbode

Wes & Suid-kaap Sinode

Algemene Sinode


Adres:

Batavia str 3, Bloubergstrand, 7441
Posbus 17, Bloubergstrand, 7436
Tel: 021 554 1290
Faks: 086 591 5147
E-pos: ngkblouberg@mweb.co.za
Kantoorure: Ma - Vry 08:30 - 12:30


Aanwysings deur Google Maps

Aanwaysings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELKOM

Welkom by die NGK Bloubergstrand se webtuiste. Ons hoop dat jy al die inligting sal vind waarna jy op soek is en dat die webtuiste vir jou gebruikersvriendelik is. Ons glo dat die liefde waarmee die webtuiste ontwerp is, vir jou tot seën sal wees.

 

NUUS

Artikel 1 van die kerkorde: ‘n unieke geleentheid

Elke nou en dan kom die kerk voor ‘n unieke geleentheid - ‘n geleentheid wat geskiedenis gaan maak en van verdraagsaamheid en liefde getuig.  In die verlede, as die kerk groot besluite maak oor die toekoms, en daar is lidmate of selfs gemeentes wat nie met die besluite saamstem nie, was hul enigste uitweg om die kerk te verlaat.   Baie het verander!

Daar is steeds sekere waarhede wat die NG Kerk nie oor sal onderhandel nie.  Hierdie waarhede is opgesom in die drie Geloofsbelydenisse wat al jare lank die hart van Gereformeerde kerke van reg oor die wêreld verwoord.  Hulle is die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea en die Geloofsbelydenis van Athanasius.  Hierdie Geloofsbelydenisse word breedvoerig beskryf en verduidelik deur belydenisskrifte:  die sewe en dertig artikels van die Nederduitse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategimus en die vyf Dortse Leerreëls wat reeds in 1619 aanvaar is.

lees meer...

 

10de Maand Brief

Dis die derde kwartaal. Nie noodwendig die maklikste kwartaal in die jaar nie. Ons entoesiasme en Nuwejaarsvoornemens oor hierdie jaar, is lank reeds vergete en selfs as ons nog kan onthou wat ons voorgeneem het om hierdie jaar te doen en te verander, moet ons erken is ons net ’n bietjie te moeg om daaraan aandag te gee. Daarmee saam, is die feit dat die weer onvoorspelbaar is en die kalender geen langnaweke voorspel nie, nie ideaal nie. En tog, ten spyte van al hierdie derde kwartaal bedruktheid, kan ons nie anders as om dankbaar te wees oor al
die seëninge wat ons so ryklik ontvang nie.

lees meer...

 

“Vredemakers” in 'n tyd van konflik

Liewe Kollegas

"Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word." Matt 5:9

Die afgelope tyd is ons oor 'n wye front gekonfronteer met konflikte op plaaslike en internasionale vlak. Die konflikte verskil en tog bly baie van die dinamika wat ons sien dieselfde:

Dit gaan gepaard met 'n propagandastryd waar 'n mens die hele tyd die gevoel het dat die eintlike stryd 'n stryd tussen die waarheid en die leuen is.
Daar vind 'n verharding van posisies plaas waar al meer en meer wit en swart keuses gemaak en gevra word, en daar feitlik geen ruimte meer oor is om na die standpunt van ander te luister nie.
Van vergifnis in 'n Bybelse sin sien 'n mens min.
Respek vir die lewe raak al minder.

lees meer...

 

Winter om my/Lente in my hart

‘n Dankie-sê-brief van Elmarie

My vriende wat my ywer ken, vra gedurig tydens my afgelope langverlof: “Wat maak jy?  Hoeveel boeke het jy al gelees?  Hoeveel boeke het jy al geskryf?”
Behalwe dat ek ‘n groot verjaarsdag gevier het, is ek getroud, en het ek en my seuntjie Konstant verhuis na ons nuwe saamgestelde gesin.  Ek sou dink dit is ‘n mondvol vir twee maande vakansie.  En tog, as enige iemand my nou vra waaraan ek my tyd spandeer het, is die antwoord eenvoudig (soos in die sonnet van William Wordsworth):  aan rus en dankbaarheid.

In die gedig waarin die verteller bergklim, waardeer hy die uitsig en die inspanning.  En tog kom daar ‘n oomblik waar hy moet stop om te rus.   

lees meer...