Batavia str 3, Bloubergstrand - Tel nr: 021 554 1290 - Faks nr: 086 591 5147 - E-pos: ngkblouberg@mweb.co.za

Tuis Wie is Ons? Erediens Bedienings Jeug Groepe Aktueel Kontak

Bloubergstrand Maatskaplike Dienste

‘n Welsynsorganisasie geregistreer by die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling
(Nr. 096453 – NPO), en werk onder die beskerming van die NG Kerk Bloubergstrand

GRONDSLAG
Die grondslag van ons diens aan die gemeenskap word verrig in die gees van Jesus Christus, die Barmhartige Here, soos geopenbaar in die Bybel. (Soli Deo Gloria)

MISSIE
Ons missie is om deur ‘n opgeleide, geregistreerde Maatskaplike Werker ‘n professionele maatskaplike diens te lewer. 

DOELSTELLINGS
Ons doel is om hulp te verleen aan persone in maatskaplike nood, veral op die die gebied van  Kinder-en Gesinsorg, en om te help dat mense hulle volle potensiaal ontwikkel.

DIENSTE
Ons dienste fokus hoofsaaklik op kinder-en gesinsorg en sluit in:

 • Individuele terapie aan tieners, volwassenes en bejaardes;
 • Behandeling van post-traumatiese stres en stresversteurings (dood, verlies);
 • Berading ten opsigte van huwelike en  egskeiding;
 • Ondersteuning en begeleiding van groepe bv. Spanbou;
 • Gemeenskapswerk en –ontwikkeling (ondersteuning van gemeenteprojekte);
 • Motiveringspraatjies;
 • Ouerleiding.

Al bogenoemde dienste is GRATIS beskikbaar aan gemeentelede van die NG Kerk Bloubergstrand, en sover prakties moontlik ook aan inwoners van die grotere Bloubergstrandgebied.

Spelterapie word ook aangebied as ‘n fasiliteit waarvoor daar gelde gehef word.

Die maatskaplike werker lewer nie statutêre dienste nie, d.w.s werk wat wetlike implikasies het, soos bv. die verkryging en uitvoering van hofbevele, ens. Sulke gevalle word verwys na geskikte instansies. 

THAMAR JACOBS
NG Kerk Bloubergstrand
Bataviastraat 3, Bloubergstrand, 7441
021 554 3268 / thamar@ngkbloubergstrand.co.za

 

BANKBESONDERHEDE
Bloubergstrand Maatskaplike Dienste
ABSA Tjekrekening nr:  4068935623
Takkode: 630547

Die maatskaplike diens se finansiële state word elke jaar saam met dié van die NGK Bloubergstrand deur ‘n onafhanklike firma geouditeer. Dis by die kerkkantoor beskikbaar. 

 

Artikels

2 Jun 2013: MOET LEES WENKE VIR ADAM EN EVA  :)

Die mees algemene gesegdes van vrouens moet soos volg deur mans vertolk word.  (…verantwoordelikheid kan nie vir die korrektheid hiervan geneem word nie, maar dit word nogtans geplaas omdat dit wenke is wat kan werk!...)

 • “OK” (of in sekere gevalle “Ja-Ja”) –mans moet nooit die uitdrukking gebruik om te beskryf hoe sy lyk nie – dit sal net een van daardie argumente veroorsaak wat eindig met “OK”
 • “NIKS” – niks beteken “iets” en mans beter op hul tone wees.  
 • “GAAN AAN” – hierdie uitdrukking dui nie op toestemming nie.  Dit beteken “doen net wat jy wil”.  “Gaan aan” word gewoonlik binne ‘n paar minute gevolg deur “niks” en “ok”.
 • “HARDE SUG” –  dis nie regtig ‘n woord nie maar ‘n uitdrukking wat misverstaan word. Sy mag dalk wonder hoekom sy haar tyd staan en mors deur te argumenteer oor “niks”.
 • “SAGTE SUG” – dis ook ‘n uitdrukking. Mans verstaan dit en besef dat sy vir die oomblik tevrede is. Mans moet gewoonlik hier stil bly.
 • “NOU TOE” – dis ‘n aanbod.  Mans kry die geleentheid om met ‘n verskoning vorendag te kom en nie “’dis ok”” as antwoord te kry nie
 • “’DANKIE” – vrouens bedoel dit gewoonlik!
 • “STILSTUIPE” –dis nie ‘n uitdrukkig nie maar ‘n houding.  Ander dinge kan normaal voortgaan terwyl sy verkies om vir ‘n baie lang tydperk nie te gesels nie.  Sy het dalk nog nie vergeet wat na “OK” gebeur het nie.
(Aanhaling:  Afrikaans 2012)                                                                      

* * *

 

12 Mei 2013: Moedersdag

Dis weer tyd vir hierdie spesiale dag en daarom word hierdie kolom dan vandag aan al ons ma’s opgedra.  Vir die meeste van ons voel ‘n ma soos een van die kosbaarste geskenke van God aan ons.  Daar is geen manier waarop ons haar ooit kan bedank vir alles wat sy vir ons gedoen het nie.  Daarom moet ons dit ‘n gewoonte maak om ons self  te herinner     aan die verskeie opofferinge wat sy vir ons maak.  Moedersdag is die beste tyd om in woorde te sê hoe lief ons vir haar is en hoeveel ons vir haar omgee (Ferlon Christians: 2013).  Sy het feesviering nodig op ‘n dag soos vandag.
‘n Gelukkige Moedersdag aan jul almal!

* * *

 

17 Maart 2013: “What you focus on is what you get” 

Waaraan dink jy en wat is dit waaroor jy jouself bekommer? Fokus jy op jou vrese of jou sterk punte?  Waarheen lei jou gedagtes en gevoelens na?  Wat beheer jou lewe – jy of jou beperkinge? Die resultaat weerspieël jou gedagtes en gevoelens.  Is jou verhoudings en loopbaan ‘n spieelbeeld hiervan?  Jou rigting kan nie verander as jy nie eerlik met jouself is nie.  Met beperkinge in jou lewe kan jy sodoende maklik  twyfel in jouself in stand hou.  Baie mense wys dit egter nie en gee eerder voor.
Keer terug na wie jy regtig is.  Sodoende sal jy stop om jouself te beperk en selftwyfel en vrese sal begin verdwyn. ‘n Voorbeeld hiervan is iemand wat ‘n negatiewe ervaring in haar/sy verhouding/s gehad het en nou bly daar net ‘n herinnering oor – die pynlike ervaring regeer nou nie meer haar/sy verhoudings nie. (Aanhaling:  Your best year ever – Jinny S Ditzler)
“If you beat yourself up with guilt, it is almost sure that you will do it again”
“If you focus on what you don’t want, you will get what you don’t want.  Focus on what you want”

* * *

 

3 Februarie 2013: To live with regret or live in regret (spyt): 

Ek het onlangs die voorreg gehad om na Mike Sadie te luister.  Hy het onder andere die volgende gedagtes uitgeruil en wil ek op my beurt dit graag met julle deel.
Lewe jy met spyt of lewe jy in spyt oor iets in jou verlede?

 • Ken die mense rondom jou, jou as iemand met iets in die verlede (soos bv. egskeiding, leuens, aggressie, ens)?
 • Jy kan hieraan werk om dit suksesvol te oorkom & nie toelaat dat dit deur jou werk nie.  Identifiseer wat dit is wat jou met spyt laat, werk deur dit en handel dit af.  Dit het die vermoë om jou ondergang te beteken , as jy dit onder die mat vee.
 • Om dit te oorkom is om onder andere jou trots te laat sterf en uit te styg bo die situasie ( uit te styg bo goed soos gevoelens  van  minderwaardigheid, kontrak breuk, ‘n huwelik wat op die rotse eindig, onvergifnis, dronkenskap, foute wat gemaak word in verhoudings met jou geliefdes, lewe van leuens, iets wat jy nooit afgehandel het voordat ‘n geliefde dood is nie,  nie die nodige agting en respek aan ander betoon nie) ens.

As jy jouself kasty met herhaalde skuld, sal dit heel waarskynlik weer en weer gebeur.  Moet nie dit aan jouself doen nie.
Skakel gerus indien jy verder hieroor wil gesels.  (Met dank aan Mike Sadie)

* * *

 

25 November 2012: JY IS DAARDIE IEMAND

Met verwysing na Dr ST Potgieter se onlangse RSG-onderhoud, is die volgende gedagtes iets beduidend om oor na te dink.
Elkeen van ons het in die plek in ons lewe waarin ons beweeg, ‘n taak en rol te speel. Elkeen van ons kan ‘n verskil maak.  Daar is egter redes en verskonings wat aangevoer word deur mense waarom hulle nie ‘n verskil kan maak nie.  Dit is dinge soos “ek voel nie ek is goed genoeg nie”, finansiële beperkinge, te besig, bang vir kritiek ens.  Ten spyte hiervan is jy nog altyd nodig. Jou lewe en jy maak saak. Dit maak saak waar jy betekenis verleen, elke opoffering, barmhartigheid en moed wat jou naaste aanmoedig.
Jy kan ‘n verskil in jou familie of by jou werk of vriendekring maak.  Jy is daardie iemand wat kan regmaak.  Mense het jou ook nodig.

* * *

 

4 November 2012: EKSAMEN STRES

Baie kinders en ouers ervaar hierdie tyd van die jaar bietjie meer stres as gewoonlik, vanwee die einde van die jaar eksamens wat om die draai is.
Die simptome wat aandui dat jou kind dalk stres hieroor mag ervaar wissel van moeilik aan die slaap raak, angstigheid, geirriteerdheid, naarheid, konstante moegheid, hoofpyne en/of migraines, naels byt, kan niks onthou wanneer werk hersien word nie, ervaar hopeloosheid ens.
Ouers wie ondersteunend is en graag hier wil help, kan die stres minder maak deur  te sorg dat daar ‘n stil plekke in die huis is om te studeer; weg van die res van die familie. ‘n Moet nie steur teken kan ook teen jou kind se kamerdeur opgehang word. Sorg ook dat daar voedsame maaltye beskikbaar is met onder andere ‘n goeie ontbyt as wegspring plek.  Vermy kos wat bloedsuiker tydelik verhoog.  Wees georganiseerd en help jou kind om ‘n rooster op te trek met die aantal ure wat vir studie benodig word. Sorg vir gereelde kort breke van 10 minute met elke uur van studie.  Help hulle om belangrike feite wat moeilik is om  te onthou, in helder kleure in te kleur of snaakse prettige vormpies om dit te teken.  Sorg dat jou kind ‘n goeie nagrus kry en vermy laaste minuut deurnag studies. 

* * *

 

14 Oktober 2012: WAT ‘N PA VIR SY KIND MOET LEER: ...

ander persone se gevoelens is belangrik”...

Dit is makliker om by ander persone aanklank te vind as jy hul perspektief kan verstaan.  Dus is dit belangrik om daardie instink van kleins af in jou kind se lewe te koester.  Jy kan hiermee begin deur met jou kind oor sy/haar eie gevoelens te gesels.  ‘n Praktiese voorbeeld sou wees:  “Man, dit moet moeilik wees om 8 jaar oud te wees – wat is die moeilikste hiervan”?
Jy kan ook aan jou kind noem van ander persone wat ‘n moeilike tyd ervaar –byvoorbeeld ‘n vriend wie se pa sy werk verloor het ens.  Vra jou kind wat hy/sy dink hoe dit vir daardie vriend moet voel.  Jou kind sal nie altyd noodwendig ‘n antwoord hê nie, maar  gaan beslis hieroor begin dink.

* * *

 

Tygerburger Arikel Aug 2012:

VOLG JOU DROME MET STRONG4CHARITY & NG KERK BLOUBERGSTRAND MAATSKAPLIKE DIENSTE:
“Volg jou drome” is die boodskap wat die sterkste vrou in Afrika, Liesl Schoonraad en Argus/Two Oceans 2012 atlete; Thamar Jacobs en Jannie Schoeman vertel. 
Die Laerskool Philadelphia het behoorlik aan Liesl se lippe gehang wanneer sy noem dat niks onmoontlik is nie en dat sy haar droom so waar gemaak het.  Liesl het onlangs dit reggekry om ‘n Dakota vliegtuig op Lugmagbasis Ysterplaat te trek.  Sy het haar achilles tendon geskeur met die trekslag, maar nie moed opgegee nie.  Sy het teruggekeer met ‘n groter motivering en berei haarself nou voor vir die Sterkste Man/Vrou kompetisie wat op 2 September in Johannesburg plaasvind. Liesl is ook baie nou betrokke by Strong4Charity.
Thamar Jacobs, maatskaplike werker van die NG Kerk Bloubergstrand en Jannie Schoeman, vrywilliger by die Weskuswenners projek het met hul deelname aan die Argus/Two Oceans vanjaar ook hul droom waar gemaak.  Deur R34 000 so te kon insamel, het hul dit moontlik gemaak dat die kindertjies van Lelies van die Duine Speelskool in Atlantis nie weer hierdie winter in die koue buite hoef te eet nie.  ‘n Nuwe klaskamer is met hierdie geld aangebou en het die Koeberg Kinders Projek in Philadelphia ook afgeskop.  Die kinders van die Koeberg streek word merendeels afgeskeep wat bemagtiging en basiese behoeftes aanbetref.  Hulle wil ook graag hierdie nood aanspreek.
Thamar en Jannie sê die ekstreme hitte op die dag van die Argus Fietstoer en die uiters swaar reën met die Two Oceans vanjaar, was alles die moeite werd; wanneer hulle sien hoe die kinders se omstandighede hierdeur positief geraak word.
Hierdie drie mense se inspirasie bly jou lank by wanneer jy na hulle luister en besef dat dit nie in die lewe oor die val gaan nie, maar oor die opstaan.

Agter van links na regs:  Jannie Schoeman (vrywilliger Projek Weskuswenners), Gerrit Boonstra (koördineeder Projek Koeberg Kinders), Thamar Jacobs (maatskaplike werker NG Kerk Bloubergstrand), Deon Scheun (skoolhoof Laerskool Philadelphia)
Voor van links na regs:  Leerlingraad Laerskool Philadelphia met Liesl Schoonraad (Strong4Charity)

* * *

Mandela dag word in Atlantis gevier:
Madiba se verjaarsdag is met Mandela dag op 18 Julie 2012 behoorlik by die Lelies van die Duine Speelskool in Atlantis gevier.
Die kindertjies wat die skool in die Klein Dassenberg Rylaan Informele Nedersetting bywoon, het omtrent partytjie gehou; al was Madiba nie self teenwoordig nie! Hirt en Carter Maatskappy in Kaapstad het hul 67 minute van welwillendheid teenoor die skool bewys met eetgoed, koeldrank en inkleur aktiwiteite.  Onder leiding van Elza Maree het die inisiatief pos gevat en het hulle gesorg dat Madiba se inspirasie ook hier by die skool tasbaar word. Een van die leerders het sy verjaardag saam gevier en is hy baie bewus daarvan dat dit ‘n spesiale verjaarsdag is.
Die kindertjies is nog klein, almal in die ouderdomsgroep 3 – 5 jaar maar hulle weet wie Madiba is en glimlag breed wanneer hulle sy naam noem.

Besoek ons op Facebook!

 

* * *

22 Julie 2012 - “OM DEPRESSIEF EN AF TE VOEL”

Julie is Geestesgesondheid Bewuswakings Maand in SA.  Meeste volwassenes bring die grootste gedeelte van hul dag by die werk deur en daarom is dit belangrik om stres reg te hanteer, asook om ‘n gesonder werksomgewing daar te stel.  Die huidige ekonomiese uitdagings in Suid Afrika vermeerder die druk en effektiewe vaardighede is nodig om angs, depressie en uitbrand te verhoed. Dit is belangrik dat jy in beheer van jou eie gesondheid sal bly.
Weet jy regtig wanneer depressie toeslaan?
Persone wat depressief is ervaar nie noodwendig elke simptoon soos hieronder gelys nie, maar wel sommige hiervan; in in mindere of meerdere mate.  Die intensiteit hiervan is verskillend vir verskillende persone.
Die simptome kan wissel van volgehoue hartseer, angstigheid, “lee gevoel”, gevoelens van hulpeloosheid, pessimisme,gevoelens van skuld, beteken niks vir niemand nie, verlies aan belangstelling in stokperdjies en/of enige aktiwiteite, verlies in energievlakke, sukkel om te konsentreer en besluite te neem, verandering in eet en slaapgewoontes, gedagtes aan selfmoord, rusteloosheid en totale gebrek aan emosies.
Persoonlike faktore wat beslis aanleiding tot depressie kan gee wissel van huwelikskonflik, egskeiding, geboorte van ‘n kind, en werkloosheid of aftrede.
In stede daarvan om hieroor te praat, gee baie mense dikwels aan die werk ‘n hoër prioriteit as hul persoonlike lewe, isoleer hulself van vriende en familie, fokus op die fisiese simptome eerder as die emosionele of psigiese simptome en/of gebruik alkohol om beter te voel.
Dit word gesien as ‘n belegging wat jy in jou lewe maak wanneer jy tyd aan jouself spandeer en fokus op dit wat vir jou welsyn belangrik is.

* * *

17 Junie - VADERSDAG:

Vandag is dit al ons pa’s, skoonpa’s en oupas se spesiale dag en ons hoop julle is almal vanoggend vroeg al met koffie in die bed bederf!‘n Gelukkige Vadersdag aan jul almal!
Ons verhouding met ‘n pa is belangrik en deur so na as moontlik aan hom te wees, gaan daar ‘n wêreld van ervaring oop wat jy nie andersins sou gehad het nie.  Uit ‘n pa se voorbeeld word ons wys.  Of hy nou ver of naby aan sy kinders woon, is die band tussen ‘n pa en ‘n kind iets spesiaal.  Diegene wie se pa’s oorlede is, se voorbeeld bly lewend in ons gedagtes. Die invloed van ‘n pa se doen en late word dikwels eers later in die lewe van ‘n kind duidelik, maar hoe belangrik is dit nie.
As jy nie ‘n goeie verhouding met jou pa het nie, is hierdie Vadersdag die geleentheid om dit reg te stel.  Moet dit asseblief nie uitstel nie.
Dankie aan al ons pa’s wat ‘n voorbeeld en steunpilaar is.
Waardeer jou pa vandag en geniet die tyd wat julle saam kan deurbring.

* * *

10 Junie 2012 - DIS IN HOE JY REAGEER:

Wanneer jy moeilike tye in jou lewe beleef en swaarkry en of seerkry, lê die groot verskil daarin hoe jy gedurende hierdie tye reageer en dit ook dan hanteer.  Hierdie verskil tref die belangrike onderskeid tussen ingee of aanhou.  Justin McCarthy noem dat swaarkry soos ‘n geneesmiddel is wat nie dieselfde uitwerking op almal het nie.  Party se gestel word versterk en ander word geknak. 
Doelwitte, geanker in geloof, kundige raad, selfsorg, kommunikasie en ondersteuning, kalmte van gemoed en fokus; het tot gevolg dat jy ‘n innerlike krag sal vind wat jou sal laat uitstyg bo hierdie moelike tye. Dr ST Potgieter verwys ook tereg hierna in “Deur struikelblokke na oorwinning”.  Hoe jy jouself motiveer en die keuses wat jy maak, het ‘n bepalende invloed.  Kies om positief met hierdie uitdaging in jou lewe te werk te gaan.  Negatiwiteit kweek negatiwiteit en as jy toelaat dat skuld elke keer die oorhand kry, sal jy dit moeilik regkry om van hierdie patroon ontslae te raak.

* * *