Gemeente Brief – Apr 2019

Paasfees 2019

Ons word dikwels gevra: “Hoe gaan dit by julle?  Hoe gaan dit in die gemeente?”  Natuurlik is die kort antwoord altyd “baie goed.”  Die vraag wat ons dan vir mekaar vra is of ons eerlik is as ons dit sê.  Wat sal die lang antwoord wees?  Wat is die kriteria vir ‘n gemeente met wie dit goed gaan en hoekom is ons so oortuig van ons kort antwoord?  Let wel, ons glo regtig dit gaan met ons baie goed.  Ons gaan blaai toe weer deur ons kerkraadsnotules met die idee om te sien waar die droom van die gemeente vandaan kom en waar ons kriteria vandaan kom.

In die nagaan van hierdie notules sien ons ‘n duidelike leiding van die Heilige Gees wat ons gestuur het tot waar ons vandag is.  So ver terug soos 1995 het die kerkraad van daardie tyd besluit om te soek na Sy leiding oor hierdie gemeente se rol in Bloubergstrand en omgewing.  Julle sal onthou, dit was tye van radikale veranderings in die land en die kerk.  Die droom van wat hulle Projek 2000 genoem het, was

  • die beroep van medeleraar om die pastorale bediening uit te brei
  • aanbouings om bediening makliker te huisves
  • brei die jeugbediening uit
  • begin ‘n tweede oggend diens met ‘n ander aanbiddings atmosfeer om die bestaande erediens aan te vul.
  • soek geleenthede om na die omgewing uit te reik met diens van barmhartigheid en getuienis

Selfs toe dit duidelik was dat die gemeente toe nie dié droom finansieel kon bekostig nie, het hulle gelei gevoel om voort te gaan.  In 1996 beroep hulle vir die eerste keer ‘n medeleraar wat onder andere die jeugbediening moes inspireer.  Hulle begin ‘n tweede oggenddiens, die 08h30 diens met die oog op die jeug en hul ouers.  Die leraar wat toe reeds ‘n paar jaar hier was kry die geleentheid om al meer te konsentreer op die diens van barmhartigheid en sendingwerk.  Dit is hier waar sy hart gelê het.  In 1997 bou hulle die saal aan en brei die liturgiese ruimte uit, sit loodglas vensters in saam met ander liturgiese simbole.  Soos hulle die Heilige Gees gevolg het, het die finansies ook gegroei.  Daar was nie oorskot geld nie, maar altyd genoeg.

In 2003 doen die kerkraad van daardie tyd dieselfde.  Hulle gaan vra opnuut vir die Heilige Gees of die gemeente steeds konsentreer op die regte goed.  Drome word aangepas en veranderings aan die kerkraadsamestelling word gemaak.  Onder leiding van die Heilige Gees word die basiese beginsels van die droom van 1995 weer bevestig soos hierbo genoem.  In 2005 bou hulle die kategese klaskamers aan en stel ‘n maatskaplike werker aan om raad te gee met al die uitreikaksies wat die Here aan die gemeente op daardie stadium al toevertrou het.  Die kerkraad besluit om ten minste 10% van sy inkomste te spandeer aan uitreikaksies.  In 2006 word ‘n derde leraar beroep met die droom om die ‘worship’ van die 08h30 en 19h00 dienste te lei en op die jeug bediening te konsentreer.  Die 19h00 diens het intussen bygekom met die oog op die werkende jongmense vir wie ‘n aanddiens beter werk as ‘n oggend diens.  Soos die kerkraad van 1995 was die kerkraad van 2003 bewus dat die droom groter was as wat die finansiële sekuriteit was.  Maar ook hulle het besluit dat die geleentheid wat die Here gee te groot is om te weier of voor bang te wees.  Steeds was daar nooit oorskot nie, maar altyd genoeg.

In 2013 doen die kerkraad dit weer.  Ons lê ons planne en drome opnuut voor die Here en vra die leiding van die Heilige Gees.  Weer eens moet ons ‘n paar veranderings aanbring oor hoe ons sekere bedienings bestuur.  Ons leer baie en is verras met nuwe energie en nuwe denke oor ons plek in die Here se groter plan vir ons omgewing.  Ons gaan kuier vir die ander kerke naby ons, gaan klop aan by die skoolhoofde en die bevelvoerder van die plaaslike polisie stasie.  Die Gees van die Here bevestig aan ons die kern van ons droom, maar maak nuwe deure vir ons oop.  Ons sluit ‘n ooreenkoms met Table View gemeente om deel te wees van die Echo jeugontwikkeling en uitgebreide betrokkenheid by die mense wat rondom ons op die strate bly.  Soos ons al met die tyd saam geleer het is die droom altyd groter as die begroting.  Natuurlik dra ons daaroor spanning.  In 2018 het ons vir die eerste keer die leraars se bonusse moes terug hou tot die einde van die finansiële jaar sodat  ons net eers kon sien of ons dit sou kon uitbetaal.  Soos voorheen was die Here getrou en het dit op die harte van twee gesinne in die gemeente te lê om vir ons buitengewone dankoffers te gee.  So is al die drome bekostig en ons sien dit as bevestiging dat ons die Heilige Gees reg gehoor het.  Op hierdie stadium het ons nou al daarmee vrede gemaak dat ons nooit soos ander gemeentes ‘n neseier van ‘n paar miljoen rand gaan hê nie.  Ons kritiseer nie ander gemeentes wat dit het nie, elke gemeente het sy eie konteks.  Vir ons voel dit net dat dit ontrou sal wees aan die drome wat dekades lank al die fondasie van ons gemeente se bediening is. 

So hier is ons aan die vooraand van Paasfees 2019, en ons bevestig dat ons steeds getrou is aan die droom soos die Kerkrade voor ons reeds gedroom het.  Ons soek voortdurend die leiding van die Heilige Gees of ons steeds binne Sy plan vir ons en ons omgewing is.  Soos verlede jaar en die jare voor dit is die droom groter as die begroting.  Planne is weer in plek vir ingeval die begroting nie kan klop nie.  Ons beloof wel om nie, as ons moet sny, by die uitreikaksies wat arm mense versorg, te sny nie.  Ons nooi wel met hierdie brief die gemeentelede om verder in te koop in die droom.  Kom vra asseblief meer inligtigting.  Kom bid asseblief saam en sluit aan by ‘n uitreikaksie.  As jy gelei voel, vind meer uit oor die finansies wat nodig is om dit alles waar te maak.

“Al wat van belang is, is geloof wat deur die liefde in dade oorgaan.”
Gal 5:6bG

Namens die kerkraad

Ds Thinus               Ds Elmarie             Ds Marietjie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *