Gemeente Brief – Sept 2020

September 2020

Wat sal ons sê van die jaar 2020?

Ons lees weer die gemeentebrief van Oktober 2019 en is verbaas oor hoe alles so spoedig en so radikaal kon verander. Teen hierdie tyd verlede jaar, en ook die jare voor dit, was die gemeente nou reeds in rep en roer oor alles wat teen die einde van die jaar moet gebeur. Die koor se oefen-ure sou reeds vasgemaak en die uitnodiging om te kom saamsing sou reeds uit gewees het.  Verskeie einde-van-die-jaar-funksies sou reeds sorgvuldig beplan wees. Die Encore-bustoer en lente-tee, ‘n Vonkelfees, ‘n huweliksverrykingskursus, Jeug afsluitings en ‘n Seniorburgersdag is voorbeelde hiervan. Vir hierdie jaar is dit alles anders. Volgende jaar beplan ons weer al hiérdie en nog.

Die grootste van al die veranderings is natuurlik die afwesigheid van eredienste. Dit was ‘n geweldige slag vir enige gemeente, ons s’n ook. Die verlies aan die geestelike en sosiale intimiteit is ingrypend. Die saamwees as gelowiges wat deel is van ons behoud en motivering, was skielik vir ons ‘n gesondheidsbedreiging. Om in liefde mekaar in die oë te kyk, mekaar ‘n handdruk of selfs ‘n drukkie te gee, moes skielik liefs vermy word. So ook nagmaal, doop, uit volle bors sing, troue hou en selfs ‘n roudiens vir ‘n geliefde. Ons was nie hierop voorbereid nie, maar uit liefde vir mekaar moes ons vinnig aanpas. Ons het. So goed as wat ons kon en so vinnig as moontlik.

Ons het ook saam met julle beleef hoe gesinne en individue baie van wat normaal was, net moes los en aanpas. Ons het met verwondering gesien hoe ouers verantwoordelikheid vat in die plek van wat skole en selfs vriendekringe vir hul kinders moes bied. Ouers moes saam met hierdie ekstra verantwoordelikheid nog hul werkslas ook op datum hou. Dikwels is die stres verhoog deur skielike werksonsekerheid. Entrepreneurs moes hoëspanning besluite neem omdat die ekonomie versmoor is. Onderwysers moes, soos ons, vriende maak met sosiale media en kameras.

Daar is ‘n ou spreekwoord wat sê: “Vir sekere goed om te verander, moet ander goed dieselfde bly!” Daar het baie dieselfde gebly! Daar is soveel getuienis van onderlinge ondersteuning en uitreik na mekaar. Ons kon weekliks op skerms rondom die evangelie by mekaar uitkom en selfs saam die Here uit volle bors loof. Die saamwees lyk dalk anders, maar dit is nie minder waardevol nie. Ons dra mekaar steeds in ons gebede op.  Ons het steeds die vrymoedigheid om ‘n medegelowige te kontak vir ekstra ondersteuning. Die leraars en maatskaplike werker was net so beskikbaar soos altyd. Niemand wat uitgereik het in tye van nood is weggewys nie en baie meer mense is kos gegee as ooit in die geskiedenis van die gemeente.

Met die besluit om die kerkkantoor te sluit en die eredienste tydelik op te skort het ons natuurlik ook gewonder of die gemeente dit finansieel gaan oorleef. Soos julle weet, word die gemeente finansieel versorg deur Sondae se erediens dankoffers, maandelikse dankoffers, eenmalige spesiale dankoffers rondom die Tiende maand van die jaar, en dan ‘n paar fondsinsamelings deur die jaar. Ons het nie beleggings wat vir die gemeente passiewe inkomste inbring nie. Om beleggings op te bou was nog nooit ons doel nie.  Ons was dus voorbereid om radikale veranderings te maak. Verskeie uitgawes (wat nie te doen het met mense se voedsel nood nie) is op die ys geplaas. Die leraars was reg om inperkinge op hul salarisse te vat. Baie van hierdie uitgawes gaan op die ys bly tot volgende jaar of wanneer die land terugkeer na meer normaliteit. As gevolg van die getrouheid van ons gemeentelede was dit nog geensins nodig om enige werknemer van die gemeente se salaris te besnoei nie. Ons is steeds gereed om dit te doen as ons sien dit is nodig, maar tot en met hierdie brief is dit nie. Ons is nederig en dankbaar.

Wat nou tot die einde van die jaar?

Ons het gevra dat julle saam met ons geduldig moet wees, en ons het gedroom oor 6 September. Ons moes ‘n plan in plek kry om die kerk voor te berei om weer gereeld bymekaar te kom. Hierdie plan is gereed. Die kerk gaan in die laaste week van Augustus volledig skoongemaak word met die regte skoonmaakmiddels. Ons het die vereiste toerusting om na elke erediens die nodige te doen om die kerk virusvry te hou. Ons het genoeg sanitasie middels om ons vir baie maande te dien vir hand sanitasie. Ons het twee termometers om almal wat inkom se temperature te meet, en is al geoefen in die invul van die regte vorms. Ons wil baie dankie sê vir twee gemeentelede se skenkings. Dit het beteken dat al bogenoemde ons sover byna niks gekos het nie. Ons het slegs een van die termometers moes aankoop, en dit teen kosprys.

Ons kan dus voortgaan met eredienste! Natuurlik moet ons verantwoordelik begin. In hierdie stadium kan net vyftig (50) van ons op ‘n slag vergader. Daar is wel geen beperking op ouderdom en/of ander diskriminerende beperkings nie. Gesinne is welkom om in die saal te sit met hul kinders (bring asb. eie speelgoed, verkieslik 1 item). Die plan is dus om vir September een erediens per Sondag te hou! Om ons by die reëls te hou sal almal maskers gebruik en ver genoeg uitmekaar sit. Die leraars sal daar wees om plekke aan te wys. Hierdie eredienste sal natuurlik volledige liturgieë hê en elkeen van hulle sal ‘n nagmaal geleentheid wees wat deur die leraars self bedien sal word. As jy een van hierdie eredienste wil bywoon, stuur asseblief vir ons ‘n boodskap op ons WhatsApp (065 972 8215), of gaan op ons webwerf  www.ngkbloubergstrand.co.za en kliek op Eredienste en dan op Plek bespreking om jou naam op die lys te plaas.  Ons droom om in Oktober die eredienste uit te brei; ons sal julle op hoogte hou.

Intussen gaan ons natuurlik aanhou met die opneem van preke en die plaas daarvan op ons webtuiste. Dieselfde preek wat vir daardie Sondag op die webtuiste beskikbaar gaan wees, is presies dieselfde boodskap wat in daardie Sondag se erediens gepreek sal word. So behou ons die eenheid in die gemeente rondom die Woord vir die gemeente vir daardie week. Ons groot behoefte is om enige iets tot ons beskikking te gebruik om die eenheid tussen ons te behou, en selfs te groei.

So, bid steeds saam met ons vir wysheid! Ons vermoed dat die Here ons aan die einde van hierdie bedreiging op ‘n hernude pad gaan lei. Waar Hy ons ook al lei, sal ons gelowig volg.

 

 

“Al wat van belang is, is geloof wat deur die liefde in dade oorgaan.”

Gal 5:6b

 

Namens die kerkraad

 

Ds Thinus               Ds Elmarie             Ds Marietjie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *