Kerkkantoor Open

Ons kerkkantoor personeel was regdeur grendeltyd op hulle pos of liewer agter hul rekenaars besig om te verseker dat alle administratiewe werk afgehandel word. Noudat die
inperkings verslap het kan ons weer die kantoor open.

Tans maak dit sin om die kantoor slegs 2 dae per week oop te maak: Dinsdae en Donderdae van 09:00 tot 12:00.

Let ook asb. op dat Lienie se e-pos adres verander het na kantoor@ngkbloubergstrand.co.za. Ons het ook ‘n Whatsapp nr (065 972 8215) vir diegene wat nie toegang het tot e-pos nie, asook vir besprekings van eredienste en ander funksies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *