Gemeente Brief – Feb 2021

Februarie 2021

Soos hierdie brief geskryf word, is dit reeds Februarie. ʼn Hele maand van 2021 is verby, en tog voel jy –  dalk soos baie –  dat die nuwe jaar nog nie eers begin het nie. Ons praat met baie wat vertel hoe hulle worstel om energie en moed bymekaar te maak om hierdie jaar aan te pak. Dis asof daardie “nuwe-jaar-energie” wat ons gewoonlik tot ten minste by Paasfees hou, net nie saam met die nuwe kalender gekom het nie. En dié wat wel energie het om te droom en planne te maak, is versigtig, want as ons een ding geleer het, is dat die lewe baie meer onseker is as wat ons ooit sou kon raai. En dan het ons nog nie eers begin praat oor die oorheersende gevoel van verlies wat ons almal beleef nie. Verlies aan normaliteit. Verlies aan finansiële sekuriteit. Verlies aan lewe. Verlies aan gesondheid. Verlies aan gemeenskap.

Terselfdertyd praat ons keer op keer met mense wat ten spyte van al die bogenoemde, sê: “Ons weet nie hoe mense hierdie oorleef sonder geloof nie. Geloof is wat ons in hierdie tyd dra.” En daarop wil ons sê: Amen. Met die kerk se deure wat in die afgelope jaar vir soveel weke aaneen toe was, sou mens tereg kon vra: Het die kerk nog ʼn doel? Kan die kerk nog ʼn bydrae lewer in tye soos hierdie? Sou dit nie goedkoper wees om die kerk se deure heeltemal toe te maak en ʼn weeklikse preek op Youtube te plaas nie?

En tog, soos wat ons die vraag vra, besef ons terselfdertyd: dit sal nooit kan wees nie. Die kerk se rol is veel meer as ʼn weeklikse preek. Ons bou saam aan die gemeenskap van gelowiges wat mekaar juis in tye soos hierdie ondersteun. Ons bid saam vir die wat swaarkry. Ons luister en wonder saam met die wat soveel vrae en onsekerheid het. Ons dra in ons gees saam aan die laste van ons susters en broers wat huil. Ons word saam gekonfronteer met die dood en leer in daardie oomblikke dat God nader is en voel as nog ooit te vore. Ons help mekaar ook om saam te kan hoop en droom oor ʼn toekoms waarin God reeds teenwoordig is. Ons is aanmekaar gesit om hierdie reis saam met ander aan te pak en hiermee help die kerk ons. Daarom kan of sal die kerk ook nooit gereduseer word tot ʼn Youtube-kanaal nie.

Dit is ook hierdie dinge wat ons dryf om aan te hou nuut dink oor kerk-wees by Bloubergstrand. Ons hou aan vra hoe ons die konneksies en verhoudings kan versterk in die era van “social distancing.” En ons het ʼn paar planne.

Ons het besluit om weer 21 Februarie met eredienste te begin. Ook ons 8:30 erediens sal dan weer hervat na maande se stilte. Ons droom om spesifiek te fokus op gesinne in daardie uur. Ons mis kinders in die kerk en die vreugde en energie wat hulle saam met hulle dra. Dit sal ruimte skep vir ouers om hul kinders kerk toe te bring, voordat in-persoon kategese kan begin. Ook die 10:00 en 18:00 dienste sal op die 21ste begin. Ook julle sal weet dat dinge konstant verander en beweeg, indien jy dus ooit onseker is oor die hoe, waar en wanneer van eredienste, is ons webtuiste ʼn goeie, op-datum plek om te gaan uitvind. Ons sal natuurlik vir nou ook voortgaan om ons preke op Youtube en ons webtuiste te laai.

Die begin van die jaar beteken ook gewoonlik  ʼn nuwe jaar vir die kategese. Dit is vir ons hartseer dat ons nie die jaar met dieselfde energie en opwinding kon begin nie. Ons is egter opgewonde oor al die nuwe moontlikhede wat ons nou het. Die kans is goed dat ons deur die loop van die jaar sal moet wissel tussen aanlyn- en in-persoon ontmoetings. Die Senior Jeug sal vir eers voortgaan met hul Zoom klasse en ons sal ekstra hulpbronne beskikbaar maak vir die wat dalk ʼn ontmoeting mis. Met die Junior Jeug maak ons staat op die gesin om die persoonlike ontmoetings in hul huise te fasiliteer. Bo en behalwe die kindertyd video’s wat ons reeds tydens verlede jaar se grendeltyd begin het, beplan ons huisgeloof ontmoetings wat gesinne kan help, met gesprekke, aktiwiteite en rituele wat min voorbereiding verg en kan inpas in die besige weeklikse skedules. Om al hierdie inligting en hulpbronne wat ons beplan om te versprei te bekom, moet julle asseblief elkeen van julle kinders gaan registreer vir 2021 se kategese. Gaan na www.ngkbloubergstrand.co.za/info om dit te doen. Indien julle wil deel word van die kategete span, kan julle na dieselfde skakel gaan vir meer inligting oor wat dit behels.

Dit voel vreemd om te dink, maar Woensdag, 17 Februarie is As-Woensdag en dus ook die begin van Lydenstyd – die 40 dae voor Paasfees. Vir hierdie tyd beplan ons om kort, daaglikse meditasies beskikbaar te maak vir jou om na te luister, en om mee stil te word. Ons bid dat dit jou sal lei tot ʼn groter bewuswording van Jesus se teenwoordigheid en werk in jou lewe.

ʼn Groot teleurstelling is dat ons vir eers ons jaarlikse pretstap moet uitstel (NIE afstel!). Gelukkig het ons ook hiervoor ʼn plan gemaak. Ons wil julle aanmoedig om in te skryf vir ons Enkosi Virtual Run. Al die inligting is beskikbaar by www.ngkbloubergstrand.co.za/info (Terloops, dit is die enigste skakel wat jy in die toekoms hoef te onthou indien jy meer inligting oor enige iets wil bekom.) Al wat jy hoef te doen is om in te skryf, enige plek te gaan hardloop, ʼn foto te neem tydens of na die tyd, dit op sosiale media te laai en ons te “tag”. Die Virtual Run is ook ten bate van ons voorsieningsprojek, Enkosi, wat ʼn uitvloeisel van ons ou kospakkie projek is. Vir meer inligting oor Enkosi en hoe dit werk kan jul na dieselfde skakel hierbo gaan vir meer inligting.

Julle sou ook gesien het dat Stefan de Klerk, wat verlede jaar sy praktiese jaar as finalejaar-student by ons gedoen het, steeds in die rondte is. Stefan het intussen graad gevang en is nou Proponent Stefan de Klerk. Hy doen hierdie jaar sy MTh in pastorale berading. Hy gaan ons ook by die gemeente help om ʼn arbeidsbediening, met ʼn spesifieke fokus op ʼn paar kettingwinkels met wie ons kontak het, op die been te bring. Intussen help hy ook uit by die Senior Jeug en julle sal hom saam met die ander predikante sien preek. Ons is baie bevoorreg om hom hopelik vir die volgende twee jaar hier by ons te hê.

Ons is trots op die aanlyn-teenwoordigheid wat ons in die laaste jaar kon opbou. Maar die gemeente is veel meer as ons Youtube-kanaal of webtuiste. Ons is steeds mense wat swaarkry, en verlies beleef en met tye ook vreugde ervaar, lag en saam droom. Daarom wil ons jou aanmoedig om soveel moontlik deel te bly van hierdie gemeente deur middel van die verhoudings wat ons met mekaar het en poog om te bou op verskillende maniere. Ons verlang na julle. Ons droom oor groot en vol eredienste eendag. En ons bid. Ons bid soos nog nooit te vore: vir julle, vir mekaar, vir die gemeente, vir die gemeenskap, vir die land. En ons herinner mekaar voortdurend dat “al wat van belang is, is geloof wat in liefde tot dade oorgaan” (Gal 5:6b).

  

Namens die kerkraad

 

Ds Thinus               Ds Elmarie             Ds Marietjie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

NG Kerk Bloubergstrand