Enkosi Virtual Run/Walk

Kosvoorsiening aan minderbevoorregtes vanuit hierdie gemeente is so oud soos die gemeente self. Teen 1999 is die projek struktuur gegee, die inhoud van die inkopiesak is gestandaardiseer, en die naam Kospakkies gekies. Die projek het goed gefunksioneer saam met ander diensgetuienisprojekte, en deur die jare is letterlik duisende pakkies versprei aan veral mense in Dunoon, Atlantis en Ysterplaat. (Ons dink steeds met dankbaarheid aan Annemarie Grundling wat vir dekades voor gevat het met hierdie projek.)

Tye het egter verander, en daarmee saam die behoeftes. Ons gemeente se projekte hoort deesdae in een van ons twee NGO-strome: Bloubergstrand Maatskaplike Dienste (BMD) of Isibindi, waarvan Echo Jeugontwikkeling ook deel is. Dienslewering vanuit hierdie organisasies is gefokus en professioneel, en daar is minder behoefte aan ‘n standaard kospakkie. Tans wil ons eerder die inhoud diversifiseer om aan te sluit by verskillende inisiatiewe vanuit ons organisasies.

 

En siedaar! So word Enkosi tot stand gebring. Ons wil met hierdie projek voortsit op ons mooi tradisie van voorsiening in daaglikse behoeftes van mense. Ons wil aan gemeentelede (en enige iemand wat wil!) die geleentheid gee om steeds op ‘n tasbare wyse by te dra hiertoe.

Dis so eenvoudig: kyk op die Enkosi lys, en laai volgende keer wanneer jy inkopies doen een of meer items in jou mandjie. Ons sal dit by die kerk sorteer en sorg dat dit by die gepaste ontvangers uitkom.

Om te gee, bring soms meer geluk as om te ontvang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

NG Kerk Bloubergstrand