PEPUDA Wetgewing

Reaksie op PEPUDA wetgewing
“Ons sal alles moontlik moet doen om die voorgestelde PEPUDA wetgewing teen te staan. Dit is ‘n radikale bedreiging vir godsdiensvryheid, demokrasie en is ‘n vergryp aan mag,” sê Nelis Janse van Rensburg, voorsitter van die moderamen van die NG Kerk. Dit volg op ‘n verklaring wat uitgereik is deur Gustav Claassen, algemene sekretaris van die Algemene Sinode.

Kerkbode berig as volg oor die kwessie: “Die konsepwysigingswet oor gelykheid en ongeregverdigde diskriminasie verteenwoordig ’n wesenlike bedreiging vir demokrasie en vryheid in Suid-Afrika en moet op daardie gronde teengestaan word. Pepuda (kort vir Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act) sal ’n dubbelstandaard handhaaf deur diskriminasie deur die staat toe te laat, terwyl daar aansienlik hoër eise aan “gewone Suid-Afrikaners” gestel sal word, lui die verslag.” Lees die volledige verklaring hier.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

NG Kerk Bloubergstrand