Voorraad vir Enkosi

Ons benodig asb. skenkings van kos, skoonmaakmiddels en toiletware om ons voorraad vir Enkosi op te vul.

Navrae: Thamar Jacobs – thamar@ngkbloubergstrand.co.za

Lees meer oor Enkosi, die lys van items is ook hier beskikbaar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

NG Kerk Bloubergstrand