MAAK ‘N BYDRAE

Maandelikse debietorder:

Voltooi die vorm en stuur aan ons kassiere estis@lipco.co.za

Debietorder vorm

 

Snapscan:

Laai die toep af op jou foon en skandeer die QR kode

 

 

 

EFT:

NG Kerk Bloubergstrand
ABSA Table View
Rek nr: 327 014 0539
Takkode: 632 005

 

Bankkollekte

Kontant tydens erediens se dankoffer opname op Sondae

 

Deurkollekte

Maandelikse kontant kollekte by deure vir spesifieke projekte of instansies soos op ons kalender aangedui.

 

Bydraes hoef natuurik nie net finansieël te wees nie. As jy verkies om jou tyd te gee, gaan kyk gerus op ons Bedienings blad na die verskillende projekte / instansies waarby jy betrokke kan raak.