MAAK ‘N BYDRAE

 Bydraes hoef natuurik nie net finansieël te wees nie. As jy eerder jou tyd wil gee, gaan kyk gerus op ons Bedienings blad na die verskillende projekte / instansies waarby jy betrokke kan raak.

Maandelikse debietorder:

Voltooi die vorm en stuur aan ons kassiere EstiS@lawforall.co.za

Debietorder vorm

EFT:

NG Kerk Bloubergstrand
ABSA Table View
Rek nr: 327 014 0539
Takkode: 632 005

Bankkollekte

Kontant tydens erediens se dankoffer opname op Sondae

Deurkollekte

Maandelikse kontant kollekte by deure vir spesifieke projekte of instansies soos op ons kalender aangedui.

Snapscan:

Volg die stappe:

• Installeer Snapscan op jou selfoon
• Maak die toepassing oop
• Skandeer die kode
• Tik die bedrag in
• Tik ’n verwysing in WAARVOOR die betaling is
• Druk die BETAAL knoppie
• Tik jou pinkode in
• Transaksie sal dan verwerk word en jy sal bevestiging ontvang.

Donasies

Dankoffers kan deur Payfast gedoen word.

Buy