MAAK ‘N BYDRAE

 Bydraes hoef natuurik nie net finansieël te wees nie. As jy eerder jou tyd wil gee, gaan kyk gerus op ons Bedienings blad na die verskillende projekte / instansies waarby jy betrokke kan raak.

Bankkollekte

Kontant tydens erediens se dankoffer opname op Sondae

Deurkollekte

Maandelikse kontant kollekte by deure vir spesifieke projekte of instansies soos op ons kalender aangedui.

Snapscan:

Volg die stappe:

• Installeer Snapscan op jou selfoon
• Maak die toepassing oop
• Skandeer die kode
• Tik die bedrag in
• Tik ’n verwysing in WAARVOOR die betaling is
• Druk die BETAAL knoppie
• Tik jou pinkode in
• Transaksie sal dan verwerk word en jy sal bevestiging ontvang.

Maandelikse debietorder:

Voltooi die vorm en stuur aan ons kassiere EstiS@lawforall.co.za

Debietorder vorm

EFT:

NG Kerk Bloubergstrand
ABSA Table View
Rek nr: 327 014 0539
Takkode: 632 005

NG Kerk Bloubergstrand