Encore

Die Encore-Groep is ‘n sosiale groep binne die gemeente, gestig einde van 2005 met die doel om gemeentelede bo 60 jarige ouderdom aan te moedig om mekaar te leer ken.  Ook om met mekaar betrokke te raak (fellowship) en om in die gemeente se aktiwiteite deel te neem. Hou die afkondigings dop vir ons jaarlikse oggend tee in Mei, ons bus uitstappie in Oktober en ons Kersete in November.

Soos ons lekker saam kuier en werk genereer ons geld wat in toenemende mate aan barmhartigheidsdienste geskenk word. Sou u belangstel om deel te wees van hierdie opwindende groep, wees so vriendelik en skakel vir:
Rentia Hesseling 021 554 1478. Ons hoor graag van u!!