Gemeenskaps Projekte

Voeding

COVID-19 Kosvoorsiening

Kos voorsiening tydens grendeltyd aan almal wat dit nodig het

Kospakkies

Vooraf opgemaakte kospakkies word aan minderbevoorregte gesinne in Dunoon geskenk.

Gesiggies

Ons voorsien toebroodjies aan sommige kinders by Laerskool Tijgerhof wat nie kos by hul huise kry nie.

Gemeenskapsete

Ons eet en kuier saam met haweloses elke Maandagaand by NG Table View.

Kinders / Tieners / Jongmense

Albow Gardens Kinderkerk

Ons hou Kinderkrans vir ongeveer 60 kinders van die Albow Gardens gemeenskap.

Foundation Backbone

'n Leierskap program in Atlantis. Deur uitstappies, kampe en ander aktiwiteite bemagtig ons jongmense om ’n verskil in hul skool en omgewing te maak.

Girly Bags

Ons voorsien jong meisies van ‘n unieke handgemaakte sakkie met sanitêre ware.

Echo Jeug

Ons bied ‘n ondersteuningsisteem aan jongmense tussen 18 en 25jr, wat aan hulle die geleentheid gee om hulle plek in die samelewing te vind.

Sosiale Opheffing

Kruishuis

Voorsien tydelike verblyf aan mense wat tyd nodig het om weer hul voete te vind.

Albow Gardens Bybelstudie

Ons hou weekliks Bybelstudie saam met van die inwoners van Albow Gardens woonstelle in Brooklyn.

Bless my Bag

Skenk jou ongebruikte handsak aan 'n vrou wat deur 'n moeilike tyd in haar lewe gaan.

Klerebank

Ons sorteer en voorsien 2de-handse klere aan mense wat nie hul eie kan bekostig nie.

Bejaardes / Verslawing / Sending

Huis Zonnekus (Ouetehuis)

As jy 'n passie het vir ouer persone, is hierdie die plek om by betrokke te raak.

CAD Atlantis (Verslawing)

Die Christelike Afhanklikheid Diens is al jare deel van die NG Kerk en VG Kerk se bedienings. Hier word mense en gesinne wat deur middelafhanklikheid beïnvloed word ondersteun, raad gegee en hoop geskep.

Midde-Ooste Sending

Suzan Kirsten is reeds meer as 7 jaar betrokke by bedieninge in Lebanon en die midde-ooste.

Sinodale Instansies

Ons ondersteun verskeie sinodale projekte van die NG Kerk. Ons doen dit deur maandelikse deurkollekte na ons eredienste. Om te sien wanneer ons deurkollektes is, gaan na die kalender op die hoof menu.