Huis Zonnekus

Beskrywing / storie van die projek:

Huis Zonnekus is een van Badisa (die NG Kerk en VG Kerk se barmhartigheidsorganisasie) se projekte. Die ouetehuis huisves onder andere ouer persone met klein of geen pensioen. Daarmee saam het hulle dieselfde uitdagings wat meeste tehuise vir ouer persone ook het: eensame en verswakte persone met ʼn behoefte aan gemeenskap.

Ons ondersteun hierdie ouetehuis op verskillende maniere:

  1. Ondersteun die gholfdag: Die gholfdag in Oktober is Huis Zonnekus se groot fondsinsameling vir die jaar. Ons het help hulle met die reëlings hiervoor en moedig ook ons gemeentelede aan om ʼn vierbal in te skryf en aan hierdie geleentheid deel te neem.
  2. Reël bingo: Ons speel elke Maandag en Woensdag Bingo om 12:45 vir 45 min. Daarna geniet ons heerlike tee en koekies!

Kontakbesonderhede:

Gholfdag: Kobus Robertse – 082 772 2240
Facebook: https://www.facebook.com/HuisZonnekus/
Webtuiste: https://huiszonnekus.co.za/

Hoe om betrokke te raak:

  • Bring lekkergoed (marshmallows, klein sjokolades, koekies) saam kerk toe wat as pryse kan dien vir die Bingo
  • Kom speel saam Bingo en bied bietjie geselskap vir van die persone wat saamspeel
  • Neem deel aan die gholfdag
NG Kerk Bloubergstrand