Huiskerk

Huisbyeenkomste

Ons eredienste het weer begin. Ons 8:30 erediens word hervat na maande se stilte. Ons droom om spesifiek te fokus op gesinne in daardie uur. Ons mis kinders in die kerk en die vreugde en energie wat hulle saam met hulle dra. Ons is opgewonde oor die kategese wat weer in persoon begin vanaf die 2de kwartaal.  Die 10:00 en 18:00 dienste gaan voort soos normaal. Dinge verander en beweeg konstant, so indien jy dus ooit onseker is oor die hoe, waar en wanneer van eredienste, is ons webtuiste ʼn goeie, op-datum plek om te gaan uitvind. Ons sal natuurlik vir nou voortgaan om ons preke op Youtube en ons webtuiste te laai.

Sondag 25 Jul 2021

Aanbidding is die kerk se grootste bydrae tot die wêreld. 

Vrae vir nadenke:

 1. Hoe kan die kerk ‘n tempel word?
 2. Hoe kan die kerk hoop bring in die tye waarin ons leef?

Sondag 18 Jul 2021

Ons het ‘n Koning en Hy het ‘n plan vir herstel.

Vrae vir nadenke:

 1. Sal jy asseblief die tyd neem om die herstel plan van die boek Sagaria te bestudeer?
 2. Sal jy saam met my daaroor mediteer?

Sondag 11 Jul 2021

Hierdie is die tweede boodskap in ons kort reeks wat stilstaan by die profete. Hierdie boek met liedere kom tot stand in die tyd van Jeremia, en ook Nuwe Testamentiese gelowiges kan ‘n boodskap vind hierin. Hoewel daar soms moeilike dinge in ons lewe gebeur, bly God se liefde konstant.

Vrae vir nadenke:

 1. Het jy al agtergekom dat jy soms jou pyn en gedagtes daaroor vermy? Stem jy saam dat dit soms betekenisvol is om aandag te skenk aan pyn?
 2. Noem ‘n paar alternatiewe dinge – behalwe om te kla – wat ons kan doen om ons te help om met swaarkry saam te leef.
 3. Skenk ook in gebed aandag aan die guns (chesed – in die meervoud) van God in jou lewe.

Sondag 4 Jul 2021

Jeremia wys vir ons die vereistes van profeet wees. Vereistes wat slegs Jesus vervolmaak het.

Vrae vir nadenke:

 1. Sien jy dat God nooit onreg sal verdra nie?
 2. Ken jy Jesus se liefde wat ons in die genade van God hou?
 3. Bewonder jy nog die prys wat Jesus namens ons betaal het?

Sondag 27 Jun 2021

Wanneer ons Dawid se klaaglied lees, raak ‘n mens bewus van twee dinge. Sy koningskap sowel as sy menslikheid. Saul was sy mentor en Jonathan was sy vriend. Hierdie twee kante van dieselfde munt. Dawid was ‘n man na God se hart, maar dit verklaar hom nie perfek nie.

Vrae vir nadenke:

 1. Is daar plekke in jou lewe waar jy vermoed mense van jou verwag om koning te wees?
 2. Hoe beïnvloed dit jou verhouding met hulle?
 3.  Het jy al ooit die nood gevoel om perfek te moet wees?
 4. Wat beteken dit vir jou om weer te hoor dat ons verhouding met God, ons Koning sowel as Jesus wat ons perfek kom maak het, ons eerste prioriteit moet wees?

Sondag 20 Jun 2021

God is teleurgesteld in sy volk se behoefte na ‘n koning. Sy behoefte was om hul enigste koning te wees.

Vrae vir nadenke:

 1. Het die mense wat jy as konings in jou lewe aangestel het, jou al teleurgestel?
 2. Het mense al van jou verwag om hul koning te wees?
 3. Indien wel, het jy daarin geslaag?
 4. Sal jy saam met my erken dat ons die verwagtings van ‘n koning eerder vir Jesus moet los?

Sondag 13 Jun 2021

God het dinge in plek gestel om die Israeliete te help identiteit bou in die beloofde land: belydenisse oor God, stories, partytjies, rituele. So het hulle mense van herinnering en hoop geword. Dit is ook vir ons waar.

Vrae vir nadenke:

 1. Wat is jou woorde oor God (belydenis) vir vandag?
 2. Watter Bybelstorie het ‘n groot invloed op jou lewe (gehad)?
 3. Hoeveel keer in jou lewe het jy al nagmaal gebruik? Wat beteken dit vir jou?

Sondag 6 Jun 2021

Die stories in die boek Rigters wys vir ons wat met God se kinders gebeur as hulle wegbeweeg van die genade van God af.

Vrae vir nadenke:

 1. Voel jy ook soms vêr van God af?
 2. Wat kan ons doen om weer God se liefde opnuut te beleef?
 3. Hoe kan ons mekaar hiermee help?

Sondag 30 Mei 2021

Ragab tree op ‘n buitengewone manier op wanneer sy die Israelietiese spioene wegsteek en ook wanneer sy met hulle in gesprek gaan. Hierdie kleur haar karakter meer as meeste vroue in die Ou Testament in.

Vrae vir nadenke:

 1. Watter gedagtes kom by jou op wanneer jy die verhaal van Ragab lees?
 2. Hoe beïnvloed haar optrede in die verhaal, hoe jy dink oor agentskap of opstaan vir waarin jy glo?

Sondag 23 Mei 2021

Jesus veduidelik baie geduldig aan Nikodemus die weg na Sy koninkryk.

Vrae vir nadenke:

 1. Watter gedagtes kom by jou op as jy hoor dis vandag Pinksterfees?
 2. Wat is jou verwagtings van die werk van die Heilige Gees?

Sondag 16 Mei 2021

God gee vir ons Aanbidding as ‘n eerste geskenk vir ons bydra tot geregtigheid en genade.

Vrae vir nadenke:

 1. Hoe help dit ons om deur aanbidding in kontak te kom met wie ons was en voor God ons gered het?
 2. Hoe help aanbidding ons om bevestiging te kry vir wie ons nou is nadat God ons gesëen het met ‘n nuwe lewe?

Sondag 9 Mei 2021

Die nuwe kwartaal begin, en ons keer terug na ons preekreeks volgens die storielyn van Genoeg en Genade. Hierdie week staan ons stil by Levitikus 25, wat handel oor sabbatsjaar en hersteljaar/jubeljaar. Hier kom ekologiese en sosiale geregtigheid ter sprake.

Vrae vir nadenke:

 1. Die preek bespreek nie eintlik ekologiese geregtigheid nie, maar jy/julle kan gerus hieroor dink en saampraat: Hoe behoort ‘n Christen se houding te wees teenoor die natuur? Hoe laat die huidige ekologiese krisis wêreldwyd jou voel? Wat kan ons doen om deel te neem aan geregtigheid hieroor?
 2. Hoe kan ons deelneem aan sosiale geregtigheid as die politiek dit vir ons so moeilik maak?
 3. Stem jy saam dat Jesus die eintlike ‘Jubilee’ is?

Sondag 2 Mei 2021

Johannes vertel die verhaal van Jesus se laaste verskyning aan Maria en die Dissipels. Met baie vis, ‘n net wat nie skeur nie en ‘n vuurtjie op die strand, vleg hy die identiteit van Jesus in ‘n kleurvolle verhaal in wat lesers intrek en laat nadink ook oor hul eie identiteit.

Vrae vir nadenke:

 1. Waarin grond jy jou identiteit? Dink jy ooit daaraan?
 2. Hoe beïnvloed die idee van om in Christus jou identiteit te vind, jou selfbeeld?
 3. Wat is die effek van hierdie Christus identiteit in jou, op jou gesin en dalk ‘n vreemdeling?
NG Kerk Bloubergstrand