Huiskerk

Huisbyeenkomste

Gedurende die tyd wat ons eredienste afgeskaf is, wil ons julle graag bedien d.m.v. preek videos wat ons weekliks gaan oplaai.

Sondag 5 Jul 2020

Is die vreugde van Jesus vir jou kosbaar? Wat sal jy doen om dit nie te verloor nie? Sou jy bereid wees om te leer bly wees vir die dinge waaroor Hy bly is?
Die Skriflesing kom uit Lukas 15 en bied ons ‘n vars perspektief oor hoe om ons vreugde te vind in ons huidige omstandighede van eentonigheid en swaarkry.

Besprekingsvrae:

1. Ons is tans ontneem van baie van ons gewone maniere om kits-vreugde te kry: restaurante, flieks, braai en partytjies. Hoe laat dit jou voel?
2. Behalwe vir hoop op ewig saam met God wees, watter vreugdes kan ons vind in God? Hoe maak Jesus jou bly?
3. Is jy bereid om te erken dat jy soms jaloers is op ander se vreugde, of dit nie vir hulle gun nie?
4. Kom ons vra die Heilige Gees om ons te help om nie dadelik “Ja, maar wat van…” te sê nie, en langer na mense te luister.

Oefen preek

Ons finalejaar teologiese student, Stefan de Klerk doen ‘n preek uit Psalm 139.

Sondag 28 Jun 2020

Ons kyk na verdere geestlike groei na ons in Prediker gekuier het.

Besprekingsvrae:

 • Is dit moontlik om jouself te leer om lief te hê ten spyte van jouself?
 • Kan jy erken dat jy sekere mense makliker lief het as ander?
 • Is jy gewillig om die Gees van die Here toe te laat om mense lief te hê, al is dit nie maklik nie?
 • Kan jy dink hoe wonderlik dit moet wees om selfs jou vyand te kan lief hê?

Doen nou die volgende aktiwiteit:

 • Druk die onthou-versie uit en kleur dit in en versier dit. Probeer om die versie te memoriseer terwyl jy dit doen.

Sondag 21 Jun 2020

Die prediker beskou nie wysheid as die vermoë om alles te weet en te ken nie. Vir hom is wysheid juis om te erken: ek weet nie alles nie, ek verstaan nie alles nie en daar is baie wat verkeerd voel. Om realisties te wees oor die seer in die wêreld. Dit is wat wysheid is. Dit beteken egter nie vir hom dat mens maar kan moed opgee nie. Hy motiveer die leser om te midde van die realiteit van die wêreld, terug te baklei: hard te werk, dinge nie te ernstig te neem nie, die koning te dien, maar bo en behalwe ook vir God lief te hê en Sy gebooie te gehoorsaam.

Besprekingsvrae:

1. As jy na die wêreld kyk, hoe voel jy daaroor?
2. Laat dit jou vry of gevange voel om vrede te maak met die wêreld?
3. Voel dit vir jou asof jy op die stadium kans sien om braaf te wees en hard te werk soos wat die Prediker sê?
4. Waar dink jy lê jou verantwoordelikheid in hierdie wêreld soos wat dit is?

Sondag 14 Jun 2020

Ons gaan voort met ons meditasie-oefening uit Prediker, hierdie keer met hoofstukke 3 tot 5. Die teks help ons om ons waarde te ontdek te midde van sukses of mislukking, reg of onreg.

Besprekingsvrae:
1. Hoofstuk 3 begin met ‘n bekende gedig, soos ‘n ode aan die vaste tyd (seisoen) vir alles. In watter seisoen is jy nou. En waar plaas jy ons land en die wêreld?
2. Watter sukses in jou lewe mag jou moontlik definieer? En ook watter mislukking? Is jy bereid om dit weg te gee in God se teenwoordigheid?
3. Hoe reageer jy gewoonlik wanneer jy onreg sien of beleef? Het jy deelgeneem aan enige protesaksie gedurende die laaste weke? Vertel hoe jy voel daaroor.
4. Kan jy soms stop om die blomme te ruik, bedoelende die huidige oomblik waardeer en geniet? Miskien kan jy nou vir God dank vir voorregte en seëninge.
5. Deel maak die lewe beter! Stuur vandag nog ‘n boodskap, maak ‘n oproep, of bid nou saam om mekaar te help.

Sondag 7 Jun 2020

Prediker is ‘n Ou Testamentiese getuie van hoe ‘n lewe wat in vrymoedigheid voor God geleef is kan lyk. Die boek word dikwels verkeerdelik gesien as ‘n negatiewe getuienis. Dis verseker nie waar nie. Lees gerus weer met ‘n meditatiewe bril op.

Besprekingsvrae:
Het dit jou gehelp om ander verwagtings oor Prediker te hê?
Kan jy toelaat dat die Gees van die Here jou vaste idees verander 
     – oor jouself?
     – jou sekerhede?
     – jou wysheid?

Pinkster 2020

Hierdie Pinkster wil ons graag ‘n paar oordenkings met julle deel wat aansluit by ons Hebreërs reeks. Ds Marietjie deel ook ‘n oulike Pinkster reeks vir die kinders en tieners. 

Pinkster - 31 Mei 2020

Dis Pinkster Sondag. En die einde van ʼn week wat ons saam nagedink het oor die vrymoedigheid waarmee ons die Vader nader. Dit is ook die nasionale dag van gebed of dalk eerder: dag van verootmoediging soos deur die president aangekondig. Met beide hierdie aspekte in gedagte het ons besluit om vandag eerder saam op ʼn reis te gaan. ʼn Reis waarin ons onsself met vrymoedigheid voor God kan verootmoedig. Ons wil jou dus nooi om saam te bid, saam te dink, saam te lees terwyl jy na hierdie video kyk. 

Ons deel ʼn paar gedagtes aan die hand van Psalm 27 wat in tye soos hierdie iets verwoord van iemand wat in tye van krisis, steeds met vrymoedigheid na God toe gaan. Stop die video waar nodig om langer oor van die vrae na te dink of langer stil te staan by ‘n oomblik van gebed.

Pinkster Oordenking - 28 Mei 2020

Die laaste van ons vier Pinkster-oordenkings, gaan oor hoe om vrymoedig met God en ook ander mense saam te leef.

Pinkster Oordenking - 27 Mei 2020

Die derde van vier Pinkster-oordenkings. Hierdie teks, Hebr 10:19-25, is ‘n inspuiting vir ons gebedslewe. In hierdie oordenking word twee eenvoudige vrae behandel, om jou gebedslewe te troubleshoot.

Pinkster Oordenking - 26 Mei 2020

Die tweede van vier Pinkster-oordenkings. Die tema is vrymoedigheid soos wat dit in die brief aan die Hebreërs na vore kom, veral uit 10:19-25.
Die tweede werk met die vraag: Is vrymoedigheid nie arrogansie nie?

Pinkster Oordenking - 25 Mei 2020

Die eerste van vier Pinkster-oordenkings. Ons tema is vrymoedigheid soos wat dit in die brief aan die Hebreërs na vore kom, veral uit Heb. 10:19-25. Die eerste beantwoord die vraag: waarop is ons vrymoedigheid gegrond?

Sondag 24 Mei 2020

Vandag lees ons uit Hebreërs 7-10. Op die vooraand van Pinkster kyk ons na hoe die Hebreërskrywer moeite doen om die oproep van die Here Jesus te verduidelik. Sy offer bring finaal ons gewete tot stilte en bring vrymoedigheid om tot God te nader.

Besprekingsvrae:
1. Wat verstaan jy van Melgisedek se rol binne die prentjie?
2. Is dit moontlik om dit waarvan jou gewete jou nog aankla tot stilte te bring?
3.Sal jy saam met ons deur Pinkster op ‘n ontdekkingsreis gaan na meer vrymoedigheid en vryheid in jou lewe en aanbidding?

Hemelvaart 21 Mei 2020

Op hierdie Hemelvaartdag vind ons troos daarin dat ten spyte van al die onsekerhede, spesifieke dinge onveranderlik vas bly staan, geanker in die beloftes van die Here Jesus. Johannes 14.

1. Watter onsekerheid binne grendeltyd veroorsaak vir jou die meeste ongemak?
2. Hemelvaart gaan soms onder die radar verby in die kerklike jaar. Hierdie jaar is omstandighede anders en baie van ons het meer tyd. Lees weer deur die gedeelte en kyk of jy die sekerhede wat Jesus gee, kan lys.
3. Watter een voel vir jou vandag besonder kosbaar? Bid sommer nou en sê vir God dat jy dit toe-eien!

Sondag 17 Mei 20202

Hierdie week leer ons uit Hebreërs hoe belangrik langtermyn doelwitte is. Ons is almal nou moedeloos met grendeltyd, maar die Hebreërskrywer help ons om te besluit waarop om nou te fokus.

Besprekingsvrae:
1. Hoe voel jy die afgelope week oor jou persoonlike en geloofslewe? Gaan jy vorentoe of agtertoe?
2. Watter dinge van ons huidige omstandighede het jou in besonder gefrustreer hierdie week? Probeer om dit in ‘n kort sin saam te vat.
3. Formuleer ‘n langtermyndoelwit vir jou geloofslewe, ten minste tot einde van die jaar. Byvoorbeeld: Ek sal onthou dat God nie onregverdig is nie; Ek sal geduldig bly in moeilike omstandighede; Ek sal sorg dat liefde vermeerder in my lewe.
4. Vra in gebed vir die Heilige Gees om jou te help met onderskeiding tussen goed en kwaad in hierdie tyd van beproewing.

Sondag 10 Mei 2020

In die vierde preek uit Hebreërs dink ons saam oor rus. Maar nie die rus wat ons vind in niks doen nie. Juis die rus wat ons ontdek wanneer ons onsself binne God se wil vind.

 1. Wat is die 3 primêre emosies wat jy die week beleef het?
 2. Dink jy daardie emosies strook met God se droom van rus vir ons?
 3. In watter aspekte van jou lewe beleef jy nog nie hierdie rus/vrede nie?
 4. Is daar goed wat jy weet God van jou vra maar jy was nog heeltyd net te bang of dalk nie lus om dit te doen nie?
 5. Hoe beïnvloed bg. jou gemoedstoestand.

Sondag 3 Mei 2020

Hierdie is ‘n derde in die reeks van preke uit die brief aan die Hebreërs. Hier herinner ons mekaar opnuut dat ons vryheid, vrede en hoop nie in wette en polisiëring van die wette lê nie. Ons vind dit in ‘n intieme verhouding met Christus.

1. Kan jy eerlik wees met jou eie furstrasies in hierdie grendeltyd?
2. Na watter vryheid verlang jy die meeste?
3. Voel dit soms of jou skuld en skaamte van jou verlede jou van voor af bedreig?
4. Sal jy vandag nog tyd afstaan om jouself die vrede en die hoop van Christus te bevestig?

Sondag 26 Apr 2020

Die Skriflesing kom vandag uit Hebreërs 1 en 2. Die tema is steeds fokus op Jesus, en hier verduidelik die skrywer dat Jesus se boodskap belangriker is as selfs die engele s’n, belangriker as enige spesiale woorde, selfs in moeilike tye. Die skrywer gee ook vir ons nuwe prentjies oor Jesus om ons te help vashou aan Hom.

Die groen knoppie hieronder vat jou na ‘n speellys wat saamgestel is om by hierdie preek te pas.  Daar is musiek in verskillende style, sodat jy iets het om na te luister wat jou pas.

Na afloop van die preek kan jy gerus oor die onderstaande besprekingsvrae dink, jou antwoorde neerskryf of dit met jou huismaats of gesin bespreek.  Gaan verder af om meer te lees oor ons nuwe Kindertyd videos.

Besprekingsvrae:

 1. Die teks vir vandag verduidelik dat Jesus belangriker is as selfs die engele, en dat die verlossing wat Hy vir ons bring, ook daarom vir ons baie belangrik maak.  Kan jy dit aanvaar en glo of is dit moeilik?
 2. Vertel van een of meer dinge wat jou onbelangrik laat voel.
 3. Die hele brief handel oor ons fokus op Jesus, en hoe ons moet vasgryp aan Hom en nie in ons toewyding verslap nie.  Wat maak dit tans vir jou moeilik om op Jesus te fokus?
 4. Miskien is dit juis vir jou maklik om in grendeltyd op Jesus te fokus.  Vir baie mense is dit egter moeiliker as gewoonlik.  Wat kan jy doen (wat binne jou beheer is) om jou aandag op Jesus te herfokus?
 5. Watter een van die fokusprentjies help jou die meeste:  Jesus as Leidsman/Baanbreker/Pioenier; Jesus as Broer/Familie; Jesus as barmhartige Hoëpriester?

Kindertyd

Saam met ons weeklikse preke gaan ons ook van hierdie week af vir julle ʼn kindertyd beskikbaar maak wat by die tema van die preek pas. Elke week sal daar ʼn video en ʼn aktiwiteit beskikbaar wees.

Ons voorstel is, om soos met “gewone eredienste” die volgorde soos volg te doen:

 1. Kyk watter aktiwiteite vir die kindertyd voorgestel word en kry dit gereed (miskien moet iets uitgedruk word of die potlode nader getrek word.)
 2. Indien daar aanbiddingsvoorstelle op die ‘huiskerk’ bladsy is, sing 1 of 2 liedjies saam
 3. Kyk saam die kindertyd video en gesels daaroor.
 4. Gee vir die jonges hulle aktiwiteite om te doen
 5. Kyk die preek terwyl die kinders hulle aktiwiteite in julle teenwoordigheid doen.

Sondag 19 Apr 2020

Ons skriflesing kom vandag uit Hebreërs 1. Ons fokus is op Jesus as Profeet, Priester en Koning.

Die groen knoppie hieronder vat jou na ‘n speellys wat saamgestel is om by hierdie preek te pas.  Daar is musiek in verskillende style, sodat jy iets het om na te luister wat jou pas.

Na afloop van die preek kan jy gerus oor die onderstaande besprekingsvrae dink, jou antwoorde neerskryf of dit met jou huismaats of gesin bespreek. 

Vrae om oor na te dink:
1. Waarmee is jou gedagtes besig gewees die laaste paar dae?
2. Wat het jou moedeloos laat voel die laate tyd?
3. Hoe help dit jou om jou fokus te skuif na Jesus eerder as om afhanklik van jou eie deursettingsvermoë te wees?
4. Hoe help dit jou om aan Jesus te dink in die drie rolle van Koning, Priester en Profeet?

Paasfees 12 Apr 2020

Thinus en Elmarie gesels oor dinge wat ons daarvan weerhou om die wonder van die Here Jesus se opstanding te beleef.

Die groen knoppie hieronder vat jou na ‘n speellys wat saamgestel is om by hierdie preek te pas.  Daar is musiek in verskillende style, sodat jy iets het om na te luister wat jou pas.

Na afloop van die preek kan jy gerus oor die onderstaande besprekingsvrae dink, jou antwoorde neerskryf of dit met jou huismaats of gesin bespreek. 

Ons het ook ‘n video vir die kinders opgesit oor die Storie van Paasfees.

 1. In hierdie boodskap het ons dinge wat ons weerhou om Christus se opstanding ten volle te beleef, bespreek.
  • 1.Die groot klip (fisiese onmoontlikheid, die harde werklikheid)
  • 2.Die wagte/soldate (leuens, pogings om die getuienis te kelder)
  • 3.Die onbetroubare/swakke getuies (almal is maar net mense)
  • 4.Die Skrif wat moeilik is om te verstaan (konteks/dieper insig)
  • 5.Verydelde hoop of moeilike omstandighede (emosionele werklikheid/hartseer wat oorweldigend is)
  • 6.Die ingrypende en lewensveranderende waarheid van Jesus se opstanding (vir Thomas was dit alles of niks)

2. Watter een spreek jou die meeste aan?  Wat staan vir jou uit?

3. Wees eerlik met God oor watter dinge hierbo vir jou moeilik is.  Nooi die Heilige Gees om jou op die naam te roep op hierdie Opstandingsondag.

4. Watter een van bogenoemde is dalk vir jou NIE moeilik nie?  Miskien is hierdie ‘n sleutel om die vreugde en hoop van die Opstanding te beleef.

Iets vir die kinders, dalk sommer ook vir die grootmense

Goeie Vrydag 10 Apr 2020 - Ds Marietjie

Ons benader ons Goeie Vrydag diens en nagmaal ‘n bietjie anders as ‘n gewone preek (selfs ‘n gewone videopreek). Ons wil jou graag nooi om interaktief deel te neem aan die verskillende stasies wat ons geskep het, beginnende by die nagmaal. Kyk telkens ‘n stasie en stop dan die video. Bid, dink of skryf jou gedagtes oor elkeen neer. Aan die einde van die eerste stasie kan jy ook saam met die virtuele geloofsgemeenskap nagmaal in jou eie huis gebruik. Die stasies is ook in ‘n pdf dokument beskikbaar indien jy eerder op jou eie tyd daardeur wil lees en bid.

Sondag 5 Apr 2020 - Ds Thinus

Hierdie week lees ons uit Psalm 84, maak gerus jou Bybel oop en lees saam.

Soos verlede week, kan jy die groen knoppie hieronder kliek om ‘n speellys te vind wat saamgestel is om by hierdie preek te pas.  Daar is musiek in verskillende style, sodat jy iets het om na te luister wat jou pas.

Na afloop van die preek kan jy gerus oor die onderstaande besprekingsvrae dink, jou antwoorde neerskryf of dit met jou huismaats of gesin bespreek. 

 • Lees weer rustig, meditatief deur die Psalm.  Watter deel is vir jou die mooiste?
 • Wat van die inperkings is vir jou die ergste?
 • Watter deel van kerk bywoon mis jy die meeste?
 • Het jy die vrymoedigheid om ‘n leraar, die maatskaplike werker of ‘n geloofsvriend te bel as jy ‘n moeilike dag het?
 • Is daar iets uit jou verlede wat jy reeds uitgesorteer het, wat jou nou weer bedreig?  Indien wel, met wie gaan jy praat?
 • Stuur mense vir jou berigte aan wat jou verder ontstel en bang maak? Indien wel, wat maak jy daarmee?
 • Kan jy notas maak van dit waaroor jy dankbaar is, selfs te midde van hierdie krisis?

Sondag 29 Mrt 2020 - Ds Elmarie

Hierdie week se teks is Matteus 6: 5-13.  Die woorde sal op die skerm wees, maar maak gerus jou Bybel oop om saam te lees voor jy begin kyk.

Daar is twee liedere uit die Liedboek op die video; een aan die begin en een aan die einde.  Dis bekende liedere en die woorde sal op die skerm wees sodat jy kan saamsing.

Soos verlede week, kan jy die groen knoppie hieronder kliek om ‘n speellys te vind wat saamgestel is om by hierdie preek te pas.  Daar is musiek in verskillende style, sodat jy iets het om na te luister wat jou pas.

Na afloop van die preek kan jy gerus oor die onderstaande besprekingsvrae dink, jou antwoorde neerskryf of dit met jou huismaats of gesin bespreek.

Besprekingsvrae:

 • Hierdie is ‘n baie bekende gedeelte. Wat voel vandag vir jou vars, en waar het die klem vir jou geval toe jy dit lees?
 • Probeer verwoord hoe die gebed ons eenheid as mensdom bevestig. Voel jy in hierdie moeilike tyd nader of verder van ander mense?  Watter mense dink jy deesdae aan of bid voor, wat jy nie voorheen het nie?
 • Wat, sou jy sê, is vandag jou daaglikse brood – sigbaar of onsigbaar? As jy wil, kan jy ook deel waaroor jy regtig angstig is.
 • Vergifnis, versoening en goeie keuses is alles dinge waarmee ons ons kan besig hou, selfs al is ons tuis ingeperk. Watter moontlikhede/sleutels sien jy nog raak?
 • Bid gerus weer hierdie gebed sommer hardop saam. Dis ‘n goeie geleentheid vir die kleintjies wat dit dalk nog nie ken nie, om dit te memoriseer!

Sondag 22 Mrt 2020 - Ds Marietjie

Hierdie week se teks is Romeine 8:18-30. Maak voor die tyd jul Bybels daar oop sodat julle saam kan lees. Die teks sal ook op die video wees.

Kyk nou die video. Voel vry om te stop, terug te gaan of vir mekaar te vra as julle nie iets verstaan of gehoor het nie. Die voordeel van hierdie manier van kerk hou is juis dat dit meer interaktief kan en moet wees.

Na afloop van die “preek” kan julle oorweeg om die onderstaande vrae saam te bespreek. Kliek op die knoppie om musiek vooraf te luister.

Besprekings vrae:
 • Wat het vir jou uitgestaan in die lees van die teks?
 • Hoe help Romeine 8 jou persoonlik om sin te maak van die konteks waarin ons onsself bevind?
 • Watter momente van hoop het jy beleef terwyl jy na die video gekyk het?
 • Hoe help die gesprek jou om te onderskei tussen “kerk-toe-kom” en “kerk-wees.”
 • Hoe motiveer die teks jou om as gelowige te gaan leef?

Hier kan julle baie prakties raak en mekaar motiveer om prakties te wees. Hou egter asseblief ingedagte dat enige praktiese voorstelle ook die idee van sosiale-afstandhouding  (social distancing) ernstig moet neem – nie ter wille van jouself maar die mense met wie jy in kontak kom. In gevalle waar jul graag kontak wil hê (bv. om inkopies te gaan doen vir iemand) maak asb. seker dat julle alle voorsorgmaatreëls tref.

Sluit saam af met gebed