Info

Raak deel van ons jong volwasse bediening.

Ons kategese begin op Sondag 23 Januarie 2022. Inskrywings kan aanlyn gedoen word.

Inskrywings kan aanlyn gedoen word. Klasse is in-persoon en via Zoom.

Ons gaan nou in ‘n tyd van verlof, die leraars om die beurt, asook die kantoor personeel.  Daarom gaan ons nie volledige preke aanlyn oplaai nie, maar eerder 6 oordenkings wat handel oor die Vrug van die Gees. Dis Sondag beskikbaar op Youtube en ons webwerf.

Ons eredienste vir Kersfees is op 24 Desember om 18:00 en 25 Desember om 08:30 en 10:00. 

Oujaarsdiens is 31 Desember om 18:00.

Die kerkkantoor sluit vanaf 22 Desember 2021 tot 14 Januarie 2022. Een van ons leraars sal beskikbaar wees gedurende hierdie tyd.

Lidmaatskap vorms, Besprekingsvorms vir troues, doop en gedenkdienste.

Potgooi Reeks

Die Rooibank Podcast reeks wat op geestesgesondheid tydens die pandemie fokus, is op Google, Spotify, You Tube en die kerk se FB blad en webwerf beskikbaar.

Ons nooi julle uit om by ‘n selgroep in te skakel. Ons jong volwassene selgroepe is aan die gang, vul die vorm in om deel te raak van ‘n groep.

Die nood begin weer erg druk in die huidige COVID-19 omstandighede. Help ons asb. om ons kaste met voorraad te vul sodat ons kan help waar nodig. 

Kerkkantoor Tye

Ons kerkkantoor is oop Dinsdae tot Vrydae, 08:30 – 12:30.

Die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting (POPI) oftewel die Protection of Personal Information Act (POPIA) het op 1 Julie 2020 in werking getree en organisasies moet teen 30 Junie 2021 aan alle wetlike vereistes voldoen. Besoek asb. ons inligtingsblad hieroor

NG Kerk Bloubergstrand