Junior Jeug

Kategese Inskrywings

  Kind se Van:
  Kind se Doopname:
  Kind se Noemnaam:

  Graad: Geslag: Seundogter

  Verjaarsdag (dd/mm/jjjj):

  Doop datum (dd/mm/jjjj): Doop gemeente:

  Ouer 1 / Voog se naam & van: Ouer 1 / Voog selnr: Ouer 1 / Voog e-pos adres:

  Ouer 2 / Voog se naam & van: Ouer 2 / Voog selnr: Ouer 2 / Voog e-pos adres:

  Is jy reeds ingeteken op ons junior jeug nuusbrief? JaNee

  Lidmate by NG Bloubergstrand: JaNee
  Indien "nee", kan ons vir jou 'n vorm aanstuur? JaNee

  Susters / Broers naam & van: Graad:

  1. Dink jy dit sou sinvol wees vir die kategeet om nou en dan met jou kind en sy groepie op Zoom kontak te maak? JaNee
  2. Dink jy jy sal jou kind weer kerk en kategese toe bring sodra eredienste weer begin of sal julle eers nog ʼn rukkie wag? Bywoon sodra eredienste beginNog 'n rukkie wag
  3. Het julle behoefte aan meer Huisgeloof materiaal wat jy en jou gesin saam by die huis kan behandel of wat julle help met rituele en geloofsgewoontes?JaNee

  Toestemming van ouer/voog:
  Hiermee gee ek, ouer/voog van bg., toestemming dat hierdie gemeente my kind(ers) se inligting soos hier voorsien mag stoor in hulle Winkerk program en ander jeug databasisse vir solank soos die gemeente en/of sinode die inligting benodig.

  Toestemming om elektroniese kommunikasie te ontvang.

  Kategese Tye:

  Junior Jeug (3jr – Gr. 6) 08:30 – 09:30:
  Tydens die 08:30 erediens, waar die kinders die eerste deel van die diens bywoon en dan na hul verskeie klassies gaan.

  Kategese

  Aangesien ons werk om langtermyn verhoudings te vestig is dit vir ons belangrik dat dieselfde kategeet van Gr. 1 – 6 dieselfde klassie het. Ons spandeer ook ekstra moeite om seker te maak dat die materiaal relevant en goed uitgewerk is. Dit beteken dat ons soms self lessies uitwerk en soms vanuit ’n boekie werk, afhangende van die seisoen. Op dieselfde beginsel probeer ons ook om die kategese klasse te laat aansluit by eredienste. Vir groot dele van die jaar stem die tema van die 8:30 diens en junior kategete met mekaar ooreen.

  Ons filosofie

  Ons Junior jeugbediening (voorskool – Gr. 6) is gebaseer op die beginsel van verhoudings. Ons glo dat kinders deur goeie positiewe verhoudings verander en beïnvloed word. En daarom doen ons spesiale moeite om seker te maak dat hul op verskeie vlakke aan positiewe verhoudings blootgestel word. Ons doen dit op die volgende maniere:

  Kampe

  ’n Tweede vlak van verhouding gebeur op ons kampe. Ons het elke jaar ’n junior en senior kamp. Op hierdie kampe handhaaf ons ’n goeie balans tussen goeie pret en ernstig bymekaar leer. Die kategete gaan ook saam op hierdie kamp om die verhoudings verder te versterk. ’n Derde kamp wat ons hou is die Belydeniskamp. Hierdie verpligte kamp is gefokus op dissipelskap en wat dit beteken om ’n dissipel in jou gemeenskap en kerk te wees.

  Ons gaan kamp!

  Ons is baie opgewonde om weer te kan kamp! Ons kamp saam met Groote Kerk by die Noordhoek kampterrein. Voltooi asb. die inskrywingsvorm aanlyn of by die kerk.

  Daar is genoeg volwassenes wat saam gaan om ons kinders veilig te hou en te help met alles wat by ‘n kamp moet gedoen word. 

  Indien jy enige navrae het, skakel gerus vir Stefan de Klerk by 072 976 9615.

  Benodighede:

  ©       Slaapsak, kussing, laken

  ©       Bybel, notaboek, pen en flits

  ©       Gemaklike klere en skoene (wat lekker stap)

  ©       Slaapklere

  ©       Iets warm vir as dit koud is en iets koel vir as dit warm is

  ©       Swemklere, handdoek, sonskerm, hoed

  ©       Toiletware, insekweerder

  ©       (Verkieslik geen selfone en ander waardevolle items)

   

  Alle inskrywings en gelde moet in wees voor/op Maandag, 7 Maart.

  Betalings: EFT, Snapscan of kontant by die kerkkantoor / Sondae by kerk

  Bank besonderhede:
  NG Kerk Bloubergstrand
  ABSA Table View
  Rek nr: 327 014 0539
  Takkode: 632 005
  Verwysing: kamp & naam

  Die volgende persone kan tydens die kamp gekontak word:

  • Stefan de Klerk – 072 976 6915
  • ds. Marietjie Steyn – 083 461 1220  

   Kind se Van:
   Kind se Noemnaam:

   Graad:

   Ouer / Voog se naam & van:
   Ouer / Voog selnr:
   Ouer / Voog e-pos adres:

   Mediese fonds naam:
   Mediese fonds nommer:
   Allergieë en/of medikasie:
   Spesiale dieet vereistes:

   Vrywaring:
   Deelnemers aan hierdie kamp is onderhewig aan die reëls en regulasies van die kampterrein en die kamp organiseerders, en onderneem hiermee om ten alle tye hieraan gehoor te gee.
   Elke deelnemer neem deel heeltemal op eie risiko en doen hiermee afstand van die reg om enige eise, van watter aard ook al, in te stel teen die betrokke gemeente, skool en organiseerders. Verder vrywaar die ondergetekende die kamp organiseerders en hou hulle ten alle tye gevrywaar teen alle skade, verlies van eiendom, verlies van lewe, en/of beserings van watter aard ook al wat enige deelnemer kan opdoen tydens die kamp, met vervoer daarheen en terug, en/of as gevolg van deelname aan die kamp.
   Minderjarige deelnemers (onder 21-jarige ouderdom) se inskrywingsvorm mag slegs onderteken word deur hul ouer of wettige voog.

   Toestemming van ouer/voog:
   Hiermee gee ek (ouer/voog) toestemming dat bg. kind die kamp mag bywoon.

   NG Kerk Bloubergstrand