Jongwerkendes

Die jongwerkende bediening is op drie bene gebaseer: Erediens, selgroepe en sosiale geleenthede.

Erediens

Alhoewel daar nie ’n spesifieke erediens aan ’n spesifieke ouderdomsgroep toegeskryf word nie, vind die meeste jongwerkendes aanklank by die 18:00 erediens en aanbidding. Die saamkuier met koffie na die erediens is ook ’n goeie aanknopingspunt om ’n paar nuwe mense te leer ken en saam met ander mense in die gemeente te kuier.

Selgroepe

Die Jongwerkende selgroepe is seker die belangrikste deel van hierdie bedieninge. Hier word spesiale nuwe verhoudings gebou en saam geestelik gegroei. Dis ook ’n gemaklike vertrekpunt om ander mense te ontmoet in die gemeente, om saam te dien in die gemeenskap en sommer ook net vir lekker saamkuier. Indien jy graag by so ’n selgroep wil inskakel, voltooi asb. die vorm op ons selgroep blad.

Kuiers

Een keer per kwartaal reël ons ’n lekker kuiergeleentheid waar al die selgroepe en nuwe persone en mense wat nie in selgroepe kan wees nie lekker saam kan kuier. Hierdie geleenthede sluit alles in van ’n bring-en-braai tot ’n naweek stap in die berge. Dit is die beste en lekkerste plek om nuwe mense te leer ken. Wees op die uitkyk in die afkondigings vir ons volgende saam-kuier geleentheid.

NG Kerk Bloubergstrand