Kerkraad

 

KOMMISSIE

NAAM & VAN

Voorsitter Boy Blanckenberg
Ondervoorsitter/DiensverhoudingJuan Jacobs
Finansiele VoorsitterJohann van Staden
Diakonaat 08h30 DiensChristo Brand
Diakonaat 08h30 Diens
Diakonaat 10h00 Diens
Diakonaat 10h00 DiensPieter Raubenheimer
Diakonaat 19h00 Diens
Diakonaat 19h00 DiensFourie Gildenhuys
LeraarMarthinus Britz
LeraarElmarie Dercksen
LeraarMarietjie Steyn
Leraar (NGK Tableview)Niel Steyn
Administratiewe BeampteLienie Watkins
Moderamen VerteenwoordigerRoodt Griesel
MaatskaplikRas Schuld
Maatskaplike WerkerThamar Jacobs
Jong werkendesVakant
Jeug JuniorYolandi Aucamp
Snr JeugStephan de Villiers
Nuwe IntrekkersMias Bekker