Laerskool Philadelphia

Waaroor gaan BMD se betrokkenheid by die Laerskool Philadelphia?

Net ‘n paar km vanaf die N7 is die pragtige plattelandse dorpie, Philadelphia, en dis hier waar BMD (Bloubergstrand Maatskaplike Dienste) die afgelope 11 jaar al betrokke is by dienslewering.  Hierdie uitreikaksie maak dit vir die Laerskool Philadelphia moontlik om terapie vir kinders te bied wie dit nodig het en dit andersins nie op ‘n gereelde basis sou kon ontvang nie.

Die meeste van die kinders kom van Atlantis en word ongelukkig blootgestel aan bendebedrywighede en geweld. Ons glo dat alle kinders oor die nodige vaardighede moet beskik om hierdie negatiewe situasies te hanteer.  

Bully Free Zones is op die speelterrein en in die badkamers aangebring. Die boodskap spreek hard en duidelik dat geen boeliegedrag geduld word nie, en kinders veilig kan voel. Indien hul geboelie word kan hulle dit dan dadelik by die onderwyser of by Thamar aanmeld. Verskeie vrywilligers het oor die jare vir BMD bygestaan met bewusmaking rakende hierdie groot uitdaging.

Daar is ook ‘n posbus by die skool waar kinders die vrymoedigheid kan neem om hul briefies daarin  te pos wanneer hulle terapie nodig het. Andersin word hulle deur die skool verwys, met die toestemming van die ouers.

Die NG Kerk Bloubergstrand se lidmate was in die verlede dikwels al betrokke met skenkings soos die Wendyhuis klaskamer waarmee die Gr R klas spog.

Die kinders van hierdie skool is baie na aan ons hart. Hier het ons al saamgehuil oor slegte tye, saam gejuig oor goeie tye, die pad saam met hulle gestap en het van hulle hoofseuns en dogters van hul hoërskole geword waarop ons baie trots is.

Philadelphia Primary School - Enter to Learn, Leave to Serve

NG Kerk Bloubergstrand