Lidmaatskap

Van:

Nooiensvan:

Doopname:

Noemnaam:

Titel:

Geboorte Datum:

ID Nr:

Geslag: ManlikVroulik

Huwelikstatus:

Straatadres:

Posadres:

E-pos adres:

Tel nr (s):
Tel nr (h):
Tel nr (w):

Beroep:

Werkgewer:

Lidstatus: BelydendDoopOngedoopAnder
Vorige gemeente om lidmaatbewyse aan te vra:

Gemeente waar belydenis van geloof afgelê is:
Belydenis leraar:
Belydenis datum:

Doop leraar:
Doopdatum:

Datum ingetrek in ons gemeente:

Ek stel daarin belang om betokke te raak:
Encore (60+ jariges)Teeskink by gedenkdiensteSelgroepeVoorsang/OrkesRekenaar/Projektor tydens erediensMaatskaplike werkSenior JeugJunior JeugGemeenskapsprojekteNiks op die oomblik nie