Lidmaatskap

  Van:

  Nooiensvan:

  Doopname:

  Noemnaam:

  Titel:

  Geboorte Datum (dd/mm/jjjj):

  ID Nr:

  Geslag: ManlikVroulik

  Huwelikstatus:

  Straatadres:

  Posadres:

  E-pos adres:
  (In die geval van 'n kind, vul asb. 'n ouer se e-pos adres in. Dieselfde geld vir selfoon nr)

  Tel nr (s):
  Tel nr (h):
  Tel nr (w):

  Beroep:

  Werkgewer:

  Lidstatus: BelydendDoopOngedoopAnder
  Vorige gemeente om lidmaatbewyse aan te vra:

  Gemeente waar belydenis van geloof afgelê is:
  Belydenis leraar:
  Belydenis datum (dd/mm/jjjj):

  Doop leraar:
  Doopdatum (dd/mm/jjjj):

  Datum ingetrek in ons gemeente (dd/mm/jjjj):

  Ek stel daarin belang om betokke te raak:
  Encore (60+ jariges)Teeskink by gedenkdiensteSelgroepeVoorsang/OrkesRekenaar/Projektor tydens erediensMaatskaplike werkSenior JeugJunior JeugGemeenskapsprojekteNiks op die oomblik nie

  Bloubergstrand Gemeente onderneem hiermee dat alle inligting vertroulik hanteer sal word, en dat ons databasis aan geen derdeparty beskikbaar gestel word nie.

  Toestemming van Lidmaat:
  Hiermee gee ek, lidmaat met bg. Inligting, toestemming dat hierdie gemeente my inligting soos hier voorsien mag stoor in hulle Winkerk program vir solank soos die gemeente en/of sinode die inligting benodig. Ek gee verder toestemming dat my minderjarige kind(ers) se inligting onder dieselfde voorwaardes gestoor mag word.

  Toestemming om elektroniese kommunikasie te ontvang.

  NG Kerk Bloubergstrand