Lidmaatskap

  Van:

  Nooiensvan:

  Doopname:

  Noemnaam:

  Titel:

  Geboorte Datum (dd/mm/jjjj):

  ID Nr:

  Geslag: ManlikVroulik

  Huwelikstatus:

  Straatadres:

  Posadres:

  E-pos adres:

  Tel nr (s):
  Tel nr (h):
  Tel nr (w):

  Beroep:

  Werkgewer:

  Lidstatus: BelydendDoopOngedoopAnder
  Vorige gemeente om lidmaatbewyse aan te vra:

  Gemeente waar belydenis van geloof afgelê is:
  Belydenis leraar:
  Belydenis datum (dd/mm/jjjj):

  Doop leraar:
  Doopdatum (dd/mm/jjjj):

  Datum ingetrek in ons gemeente (dd/mm/jjjj):

  Ek stel daarin belang om betokke te raak:
  Encore (60+ jariges)Teeskink by gedenkdiensteSelgroepeVoorsang/OrkesRekenaar/Projektor tydens erediensMaatskaplike werkSenior JeugJunior JeugGemeenskapsprojekteNiks op die oomblik nie