Nuus

Jan Kriel Liggie boom - Emily se Storie

Jan Kriel is deel van die Here se plan met baie kinders. Hier word 580 ander kinders, soos Emily (*), gehelp om “Liggies” te word. Daarom hou Jan Kriel al vir 30 jaar ʼn jaarlikse Liggieboomfees. ‘n Groot boom word soos ‘n Kersboom met duisende liggies versier. Ons sing Kersliedere saam en hou ʼn kerskonsert. Elke liggie vertel die storie van ‘n kind van Jan Kriel. En gesamentlik vertel die Liggieboom van God se liefdesplan met Die Kind van Bethlehem – die Lig vir die Wêreld!

Kom geniet Jan Kriel se Liggieboom saam met Pedro Kruger en Jan Kriel se kinders op Saterdag, 23 November 2019. Die hekke maak 17h30 oop vir kosstalletjies en die program begin 19h00. Die hoogtepunt van die aand is die aanskakel van die duisende liggies aan die Liggieboom. Koop kaartjies aanlyn deur op die skakel te kliek. Aanlyn Kaartjies

Alle liggies aan die boom word geborg. Kliek hier indien jy ‘n liggie wil borg vir R100. Só gee jy ‘n Jan Kriel kind ‘n kans!  Vir meer inligting kontak die Jan Kriel Instituut by 021 903 0434 of admin@jankriel.co.za

* Lees Emily se storie hier

Gemeente Brief - 10de Maand Dankoffer

Ons Tiendemaand Dankoffer brief is gestuur, lees dit gerus aanlyn deur op die skakel te kliek:

Tiendemaand Dankoffer Brief 2019

Bydraes kan op verskeie maniere gedoen word:

Kontant, EFT of Snapscan

Ons word al hoe meer bewus gemaak dat ons na ons aarde en omgewing moet kyk. Daarom wil ons meer elektronies kommunikeer (vir diegene vir wie dit moontlik is). So indien jy nog die brief per pos ontvang en jy het ‘n e-pos adres, kontak asb die kerkkantoor sodat ons jou e-pos adres op die stelsel kan sit. Sodoende spaar ons baie bome!

021 554 1290 / ngkblouberg@mweb.co.za 

Algemene Sinode van die NG Kerk

Algemene Sinode
6 tot 11 Oktober 2019 gehou by eMeseni, Benoni

Klik op elke dag se datum om die daaglikse nuusbriewe van Algemene Sinode 2019, wat deur die Sinode van Wes-Kaapland se kommunikasiekantoor gestuur is, af te laai:

Dag 1: 6 Oktober
Dag 2: 7 Oktober
Dag 3: 8 Oktober
Dag 4: 9 Oktober
Dag 5: 10 Oktober
Dag 6: 11 Oktober

Die Sinode van Wes-Kaapland is een van die tien sinodes van die NG Kerk.NGKerkLogoNuut

Die Sinode van Wes-Kaapland bestaan uit 228 gemeentes, wat strek van sover as Springbok en Beaufort-Wes in die Wes-Kaap en Plettenbergbaai in die Suid-Kaap.  Daar is 186 084 belydende lidmate, wat bedien word deur 303 leraars.

Plaaslik word die gemeentes geografies georganiseer in 25 ringe, naamlik Beaufort, Bellville, Brackenfell, Caledon, Clanwilliam, Durbanville, George, Kaap die Goeie Hoop, Knysna, Kuilsrivier, Mosselbaai, Namakwaland, Oudtshoorn, Paarl, Piketberg, Riversdal, Somerset-Wes, Stellenbosch, Swartland, Swellendam, Tulbagh, Tygerberg, Vredenburg, Worcester en Wynberg.

Die administrasie van hierdie sinode vind plaas vanuit die NG Sinodale Sentrum in Bellville. Ander kantore is geleë in die Communitas-netwerk op Stellenbosch.

Die volgende sinodesitting van die NG Kerk in SA (Sinode van Wes-Kaapland) vind plaas op 13-17 Mei 2019 by ATKV Goudini-spa, Rawsonville.

Saam vorm die tien sinodes die Algemene Sinode van die NG Kerk.
Die Algemene Sinode het in 1962 tot stand gekom. Die AS-kantoor is in Pretoria, met ander administratiewe komponente in Wellington.

Die volgende sitting van die Algemene Sinode is van 6-11 Oktober 2019 in Benoni.

VrydagNuus

Lees Nuusbrief

VrydagNuus is die amptelike nuusbrief van die Sinode van Wes-Kaapland. Kliek op die datum om die nuusbrief aanlyn te lees.

18 Okt 2019
11 Okt 2019 (sien Algemene Sinode Sitting nuusbrief hierbo)
04 Okt 2019

Teken In op VrydagNuus

Enige iemand kan inteken op die nuusbrief om dit per e-pos te ontvang. Kliek op die skakel om in te teken.

Teken in op VrydagNuus