Nuwe Intrekkers

Die NG Kerk Bloubergstrand wil graag alle nuwe intrekkers hartlik uitnooi om in te skakel by die gemeente. Ons is ‘n aktiewe gemeente wat almal so welkom moontlik wil laat voel. Daar is vele aktiwiteite waar gemeentelede by betrokke kan raak. Enige navrae kan gerig word aan die kerkkantoor en ons sal so spoedig moontlik terugvoering gee.

Kontak gerus vir Mias Bekker by 083 650 7537 indien u nuut in die omgewing is. Lidmaatskap vorms is in die voorportaal beskikbaar indien u nog nie u inligting by die kerkkantoor ingegee het nie of u kan die vorm aflaai.

 

Lidmaatskapvorm

 

  Van:

  Nooiensvan:

  Doopname:

  Noemnaam:

  Titel:

  Geboorte Datum (dd/mm/jjjj):

  ID Nr:

  Geslag: ManlikVroulik

  Huwelikstatus:

  Straatadres:

  Posadres:

  E-pos adres:

  Tel nr (s):
  Tel nr (h):
  Tel nr (w):

  Beroep:

  Werkgewer:

  Lidstatus: BelydendDoopOngedoopAnder
  Vorige gemeente om lidmaatbewyse aan te vra:

  Gemeente waar belydenis van geloof afgelê is:
  Belydenis leraar:
  Belydenis datum (dd/mm/jjjj):

  Doop leraar:
  Doopdatum (dd/mm/jjjj):

  Datum ingetrek in ons gemeente (dd/mm/jjjj):

  Ek stel daarin belang om betokke te raak:
  Encore (60+ jariges)Teeskink by gedenkdiensteSelgroepeVoorsang/OrkesRekenaar/Projektor tydens erediensMaatskaplike werkSenior JeugJunior JeugGemeenskapsprojekteNiks op die oomblik nie