Selgroepe

Jongwerkendes

Vir jongmense en studente (meestal op Woensdae aande)

Vroue Bybelstudie

Vir dames (Op Vrydae oggende 08:00)
Kontak: Elmarie Dercksen – elmarie@ngkbloubergstrand.co.za

Mans Bybelstudie

Vir mans (Op Vrydae oggende 06:00)
Kontak: Thinus Britz – thinus@ngkbloubergstrand.co.za

Selgroepe (40 -60jr)

Vergader weeks aande (meestal op Woensdae aande)

60jr+ Selgroep

Vir persone ouers as 60jr.

Word deel van 'n groep

Voltooi ons aanlyn vorm om deel te word van ‘n selgroep.

  Naam:

  Van:

  Kontak nr:

  E-mail addres:

  Ouderdom:

  Woon adres / area

  Groepe : JongwerkendesVroue BybelstudieMans BybelstudieGebedsgroep40 - 60jr Selgroep60-plussers Selgroep

  Alle velde moet asb. voltooi word

  Midweek Kerk

  MIDWEEK het begin as ʼn bediening aan jong volwassenes tydens die grendeltyd. Dit het egter uitgebrei tot hierdie platform. Ons maak weekliks videos en vrae beskikbaar wat oor ʼn spesifieke Bybelboek handel. Hierdie materiaal kan tydens jou persoonlike Bybelstudie gebruik word, as gesin behandel word of as Bybelstudiegroep of selgroep saam behandel word. Ons hoop jy of julle geniet dit om bietjie dieper te delf en verder te groei.

  Midweek Kerk - Paulus se Brief aan die Korintiërs (week 9)

  2 Des 2020: Die Waarheid

  1 Kor 15

  Vrae vir nadenke:

   1. Watter waarheid oor die Waarheid is vir jou belangrik in jou dag tot dag lewe?
   2. Hoe help ʼn bespreking jou van die betekenis van die opstanding van die dooies jou, eerder as ʼn bespreking oor wat dit presies behels en hoe dit gaan lyk?
   3. Wat staan vir jou uit van 1 Kor 15:58?
   4. Wat het hierdie reeks uit Korintiërs vir jou beteken, wat sal jou bybly of wat daarvan was vir jou van waarde?

  Midweek Kerk - Paulus se Brief aan die Korintiërs (week 8)

  25 Nov 2020: Gawes en Liefde

  1 Kor 12-14

  Vrae vir nadenke:

   1. Hoe kan iets soos die beoefening van die gawes in die gemeente, verdeeldheid veroorsaak?
   2. Hoe kan die gawes help om eenheid te bewerkstellig?
   3. Hoe help dit jou (of nie) om jou vermoë om Christus as Here te erken as ʼn gawe opsig self te sien?
   4. Die regte beoefening van die gawes leer ons dat ons mekaar nodig het, respek vir mekaar moet hê, en dat as een ly, ly almal – dink jy dit is die realiteit van die gemeente waar jy jouself bevind?
   5. Hoe verstaan jy hoofstuk 13 oor die liefde in die lig van hoofstuk 12 en 14 wat oor die gawes handel?

  Midweek Kerk - Paulus se Brief aan die Korintiërs (week 7)

  18 Nov 2020: Nagmaal

  1 Kor 11:17-34

  Vrae vir nadenke:

  1. Het daar al of wanneer laas het daar iemand van ‘n ander ras of klas by jou geëet?
  2. Watter waarde dink jy is daar aan intensioneel kies wie saam met jou eet?
  3. Hoe dink jy kan ons nagmaal anders inrig om beter oor grense uit te reik en saam te bind?
  4. Hoe kan jou verstaan van nagmaal jou help om ‘n meer inklusiewe prentjie van die koninkryk te vestig?verhouding met mense?

  Midweek Kerk - Paulus se Brief aan die Korintiërs (week 6)

  11 Nov 2020: Afgodsvleis

  1 Kor 8:1-13, 10:24-33

  Vrae vir nadenke:

   1. Wat in die teksgedeeltes was vir jou interessant gewees?
   2. Kan jy aan voorbeelde dink hoe hierdie idee van “afgodsvleis” in ons konteks vandag kan vertaal?
   3. Hoekom dink jy is tekste soos hierdie steeds belangrik al verskil die konteks?
   4. Dink oor 1 Korintiërs 10:31. Hoe kan hierdie ons help om nie net te dink oor ons verhouding met God nie, maar ook ons verhouding met mense?

  Midweek Kerk - Paulus se Brief aan die Korintiërs (week 5)

  4 Nov 2020: Seks

  1 Kor 7:1-9

  Vrae vir nadenke:

   1. Het jy al oor seks vanuit ʼn Bybelse perspektief gedink?
   2. Hoe gemaklik voel jy om oor seks te praat?
   3. Wat was vir jou waardevol in vandag se gedeelte?
   4. Stem jy saam dat seks iets is om oor te praat of glo jy dat dit iets privaat is? En hoekom?
   5. Hoe help die idee dat ons holistiese wesens is, ons om oor seks te praat?

  Midweek Kerk - Paulus se Brief aan die Korintiërs (week 4)

  28 Okt 2020: Korintiërs in die Korinte

  1 Kor 5:6-11

  Vrae vir nadenke:

   1. Hoe help die volgorde van korrespondensie jou om iets te verstaan van Paulus se verhouding met die gemeente in Korinte?
   2. Lees weer 1 Korintiërs 5:6-11 rustig deur, wat in die gedeelte staan vir jou uit?
   3. Hoe help die teks jou om die ou gesegde te verstaan: “In die wêreld, maar nie van die wêreld nie.
   4. Hoe kyk jy na jouself? Na ander? Na God? Op watter maniere dink jy is dit anders as die wêreld en waar is dit nog nie anders genoeg nie?

  Midweek Kerk - Paulus se Brief aan die Korintiërs (week 3)

  21 Okt 2020: Wêreldse vs Goddelike Wysheid

  1 Kor 1:18-31; 2:10-16

  Vrae vir bespreking:

  1. Watter tipiese dinge dink jy word vandag as “wêreldse wysheid” beskou?
  2. Hoe staan hierdie dinge teenoor wat ons as Goddelike wysheid ken?
  3. Op watter maniere dink jy skiet al die kennis wat ons vandag tot ons beskikking het steeds te kort in ons kennis van God?
  4. Wat staan vir jou uit in die tweede gedeelte (1 Kor 2:10-16)
  5. Hoe help die Gees jou om tussen die wêreldse en Goddelike wysheid te onderskei?

  Midweek Kerk - Paulus se Brief aan die Korintiërs (week 2)

  14 Okt 2020: Verdeeldheid

  1 Kor 1:10-17

  Vrae vir bespreking:

  1. Watter verdeeldheid sien jy in ons land raak?
  2. Watter moontlike verdeeldheid dink jy kan daar binne ons gemeente ontstaan?
  3. Watter beelde rondom verdeeldheid staan vir jou uit: geskeurde kledingstuk? Broers? Liggaam met gebreekte bene?
  4. Hoe help ʼn Christus-fokus ons om eenheid te handhaaf sonder dat daar noodwendig eenvormigheid is?

  Midweek Kerk - Paulus se Brief aan die Korintiërs (week 1)

  7 Okt 2020: Brief skrywery en Indentiteit

  1 Kor 1:1 – 3

  Vrae vir bespreking:

  1. Wat maak jou opgewonde oor ʼn reeks uit Korintiërs?
  2. Het jy vrae oor Paulus, sy briewe of die brief aan die Korintiërs wat jy graag oor sou wou gesels in hierdie reeks?
  3. Hoe definieer jy jouself?
  4. Hoe definieer ander jou?
  5. En hoe bepaal jou identiteit hoe jy oor ander en hulle identiteit dink?

  Midweek Kerk - Amos van Tekoa (week 4)

  23 Sept 2020: Hoe lyk God se hart?

  Amos 4:6-13; 9:11-15

  Vrae vir bespreking:

  1. Wat is jou eerste reaksie wanneer jy “oordeelstekste” soos hierdie hoor?
  2. Hoe help hierdie tekste jou om deur God se oë na die wêreld te kyk?
  3. Hoe help hierdie tekste jou om oor Jesus en die kruisiging te dink?
  4. Watter motivering het jy om na die reeks ook met “Amos-oë” na die wêreld te kyk?
  5. Wat sal jou bybly van die boek Amos?

  Midweek Kerk - Amos van Tekoa (week 3)

  16 Sept 2020: Oorvol huise en Lee Godsdiens

  Amos 5:4-6; 21-27

  Vrae vir bespreking:

  1. Wat beskou jy as “godsdiens” of “godsdienstige gebruike” vandag?
  2. Noem ʼn voorbeeld van “alibi-godsdiens” in jou eie lewe.
  3. Help die idee van ʼn spieël en ʼn venster jou om sin te maak van wat Amos aan die volk probeer kommunikeer en hoe help dit jou?
  4. Vertel van ʼn keer wat ʼn godsdienstige ritueel (soos bv ʼn erediens) jou gehelp het om tot ʼn sekere insig oor jouself of die wêreld te kom?

  Midweek Kerk - Amos van Tekoa (week 2)

  9 Sept 2020: Oorvol huise en Geregtigheid

  Amos 2:6-8; 5:10-15; 6:4-7

  Vrae vir bespreking:

  1. Wat het jou bygebly van verlede week se gesprek?
  2. Wat ontstel jou in die gedeelte wat ons gelees het of wat in die video gesê is?
  3. Hoe sou jy die armes in vandag se konteks definieer?
  4. Hoe voel jy wanneer jy hoor dat God ʼn “preferential option for the poor” het – ʼn spesiale hart vir armes?
  5. Waar kan jy intensioneel en prakties kies om anders te leef om nie by te dra tot die gaping tussen ryk en arm nie? (Praat saam oor uitvoerbare moontlikhede vir julle.)
  6. Waarvoor kan ons bid?

  Midweek Kerk - Amos van Tekoa (week 1)

  2 Sept 2020: Nie meer van toepassing nie?

  Amos 1:1 – 2:5

  Vrae vir bespreking:

  1. Wat het jy van Amos geweet voor hierdie week?
  2. Wat het jy in die video gehoor wat jou opgewonde maak oor die reeks?
  3. Wat het jy gehoor wat jou bekommerd maak of wat jou laat wonder het oor die boek Amos?
  4. Is jy skuldig, of tot watter mate is jy skuldig daaraan dat jy jouself met ander vergelyk sodat jy BETER kan voel oor jou geloof of godsdiens?
  5. Is daar “gewoonte-sondes” waarvan jy bewus geraak het of is daar dinge waarvan die Gees van die Here jou nog bewus moet maak?

  Midweek Kerk - Jakobus (week 7)

  26 Aug 2020: Gebed en Volharding

  Jak 5:7-11; 13-19

   
  Kontak Marietjie vir die  zoom skakel. (083 461 1220)  

  Midweek Kerk - Jakobus (week 6)

  19 Aug 2020: Mag ons maar ryk wees!

  Gasspreker: Jaco Strydom

  Jak 1:9-11 & 5:1-6
   
  Kontak Marietjie vir die  zoom skakel. (083 461 1220)  

  Midweek Kerk - Jakobus (week 5)

  12 Aug 2020: Hoogmoed vs Afhanklikheid

  Jak 4:1-10, 13-17
   

  Kontak Marietjie vir die  zoom skakel. (083 461 1220)  

  Midweek Kerk - Jakobus (week 4)

  5 Aug 2020: Die Tong

  Jak 3:1-18, 4:11-12, 5:1-2
   

  Kontak Marietjie vir die zoom skakel. (083 461 1220)  

  Midweek Kerk - Jakobus (week 3)

  29 Jul 2020: Is rasisme net vooroordeel?

  Gasspreker: Schalk van Heerden
   

  Jakobus 2:1-13

  Hierdie week op MIDWEEK gesels Schalk van Heerden met ons oor rasisme, vooroordeel en BLM.

  Kontak Marietjie vir die NUWE zoom skakel. (083 461 1220)  

  Midweek Kerk - Jakobus (week 2)

  22 Jul 2020: Hoor, glo, doen

  Jakobus 1:19 – 27 & 2:14 – 26

  Kontak Marietjie vir die zoom skakel. (083 461 1220)  

  Midweek Kerk - Jakobus (week 1)

  15 Jul 2020: Beproewings + Versoekings

  Ons begin die Woensdagaand met ‘n nuwe reeks! Enige iemand is welkom vir saam lees, luister en aanbid. Kontak Marietjie vir die zoom skakel. (083 461 1220)  

  Zoom Kerk - 13 Mei 2020

  Woensdae aande hou ons jongwerkendes saam zoom kerk/sel/bybelstudie. Maar enige iemand is welkom om by ons aan te sluit vir worship en ‘n kort bespreking uit Filippense. As jy wil deel wees hiervan, stuur vir Marietjie ‘n boodskap (083 461 1220)  en sy sal die skakel vir jou stuur! Hier is ‘n voorsmakie van wat jy kan verwag. Ons sal dit ook opneem indien jy nie ‘n Woensdagaand 19:00 kan maak nie.

  NG Kerk Bloubergstrand