Selgroepe

Midweek Kerk

MIDWEEK het begin as ʼn bediening aan jong volwassenes tydens die grendeltyd. Dit het egter uitgebrei tot hierdie platform. Ons maak weekliks videos en vrae beskikbaar wat oor ʼn spesifieke Bybelboek handel. Hierdie materiaal kan tydens jou persoonlike Bybelstudie gebruik word, as gesin behandel word of as Bybelstudiegroep of selgroep saam behandel word. Ons hoop jy of julle geniet dit om bietjie dieper te delf en verder te groei.

Midweek Kerk - Amos van Tekoa (week 4)

23 Sept 2020: Hoe lyk God se hart?

Amos 4:6-13; 9:11-15

Vrae vir bespreking:

 1. Wat is jou eerste reaksie wanneer jy “oordeelstekste” soos hierdie hoor?
 2. Hoe help hierdie tekste jou om deur God se oë na die wêreld te kyk?
 3. Hoe help hierdie tekste jou om oor Jesus en die kruisiging te dink?
 4. Watter motivering het jy om na die reeks ook met “Amos-oë” na die wêreld te kyk?
 5. Wat sal jou bybly van die boek Amos?

Midweek Kerk - Amos van Tekoa (week 3)

16 Sept 2020: Oorvol huise en Lee Godsdiens

Amos 5:4-6; 21-27

Vrae vir bespreking:

 1. Wat beskou jy as “godsdiens” of “godsdienstige gebruike” vandag?
 2. Noem ʼn voorbeeld van “alibi-godsdiens” in jou eie lewe.
 3. Help die idee van ʼn spieël en ʼn venster jou om sin te maak van wat Amos aan die volk probeer kommunikeer en hoe help dit jou?
 4. Vertel van ʼn keer wat ʼn godsdienstige ritueel (soos bv ʼn erediens) jou gehelp het om tot ʼn sekere insig oor jouself of die wêreld te kom?

Midweek Kerk - Amos van Tekoa (week 2)

9 Sept 2020: Oorvol huise en Geregtigheid

Amos 2:6-8; 5:10-15; 6:4-7

Vrae vir bespreking:

 1. Wat het jou bygebly van verlede week se gesprek?
 2. Wat ontstel jou in die gedeelte wat ons gelees het of wat in die video gesê is?
 3. Hoe sou jy die armes in vandag se konteks definieer?
 4. Hoe voel jy wanneer jy hoor dat God ʼn “preferential option for the poor” het – ʼn spesiale hart vir armes?
 5. Waar kan jy intensioneel en prakties kies om anders te leef om nie by te dra tot die gaping tussen ryk en arm nie? (Praat saam oor uitvoerbare moontlikhede vir julle.)
 6. Waarvoor kan ons bid?

Midweek Kerk - Amos van Tekoa (week 1)

2 Sept 2020: Nie meer van toepassing nie?

Amos 1:1 – 2:5

Vrae vir bespreking:

 1. Wat het jy van Amos geweet voor hierdie week?
 2. Wat het jy in die video gehoor wat jou opgewonde maak oor die reeks?
 3. Wat het jy gehoor wat jou bekommerd maak of wat jou laat wonder het oor die boek Amos?
 4. Is jy skuldig, of tot watter mate is jy skuldig daaraan dat jy jouself met ander vergelyk sodat jy BETER kan voel oor jou geloof of godsdiens?
 5. Is daar “gewoonte-sondes” waarvan jy bewus geraak het of is daar dinge waarvan die Gees van die Here jou nog bewus moet maak?

Midweek Kerk - Jakobus (week 7)

26 Aug 2020: Gebed en Volharding

Jak 5:7-11; 13-19

 
Kontak Marietjie vir die  zoom skakel. (083 461 1220)  

Midweek Kerk - Jakobus (week 6)

19 Aug 2020: Mag ons maar ryk wees!

Gasspreker: Jaco Strydom

Jak 1:9-11 & 5:1-6
 
Kontak Marietjie vir die  zoom skakel. (083 461 1220)  

Midweek Kerk - Jakobus (week 5)

12 Aug 2020: Hoogmoed vs Afhanklikheid

Jak 4:1-10, 13-17
 

Kontak Marietjie vir die  zoom skakel. (083 461 1220)  

Midweek Kerk - Jakobus (week 4)

5 Aug 2020: Die Tong

Jak 3:1-18, 4:11-12, 5:1-2
 

Kontak Marietjie vir die zoom skakel. (083 461 1220)  

Midweek Kerk - Jakobus (week 3)

29 Jul 2020: Is rasisme net vooroordeel?

Gasspreker: Schalk van Heerden
 

Jakobus 2:1-13

Hierdie week op MIDWEEK gesels Schalk van Heerden met ons oor rasisme, vooroordeel en BLM.

Kontak Marietjie vir die NUWE zoom skakel. (083 461 1220)  

Midweek Kerk - Jakobus (week 2)

22 Jul 2020: Hoor, glo, doen

Jakobus 1:19 – 27 & 2:14 – 26

Kontak Marietjie vir die zoom skakel. (083 461 1220)  

Midweek Kerk - Jakobus (week 1)

15 Jul 2020: Beproewings + Versoekings

Ons begin die Woensdagaand met ‘n nuwe reeks! Enige iemand is welkom vir saam lees, luister en aanbid. Kontak Marietjie vir die zoom skakel. (083 461 1220)  

Zoom Kerk - 13 Mei 2020

Woensdae aande hou ons jongwerkendes saam zoom kerk/sel/bybelstudie. Maar enige iemand is welkom om by ons aan te sluit vir worship en ‘n kort bespreking uit Filippense. As jy wil deel wees hiervan, stuur vir Marietjie ‘n boodskap (083 461 1220)  en sy sal die skakel vir jou stuur! Hier is ‘n voorsmakie van wat jy kan verwag. Ons sal dit ook opneem indien jy nie ‘n Woensdagaand 19:00 kan maak nie.

Jongwerkendes

Vir jongmense en studente (meestal op Woensdae aande)
Kontak: Wouter Kriegler – wkriegler@gmail.com

60jr+ Selgroep

Vir persone ouers as 60jr.
Kontak: Nico van Rensburg – nico@betterbest.co.za

Vroue Bybelstudie

Vir dames (Op Vrydae oggende 08:00)
Kontak: Elmarie Dercksen – elmarie@ngkbloubergstrand.co.za

Mans Bybelstudie

Vir mans (Op Vrydae oggende 06:00)
Kontak: Thinus Britz – thinus@ngkbloubergstrand.co.za

Selgroepe (40 -60jr)

Vergader weeks aande (meestal op Woensdae aande)
Kontak: Wouter Kriegler – wkriegler@gmail.com