Senior Jeug

Kategese Inskrywings

  Van:
  Doopname:
  Noemnaam:
  Sel nr.:

  Graad:
  Geslag: SeunDogter

  Verjaarsdag (dd/mm/jjjj):

  Doop datum (dd/mm/jjjj): Doop gemeente:

  Ouer 1 / Voog se naam & van: Ouer 1 / Voog selnr: Ouer1 / Voog e-pos adres:

  Ouer 2 / Voog se naam & van: Ouer 2 / Voog selnr: Ouer 2 / Voog e-pos adres:

  Lidmate by NG Bloubergstrand: JaNee
  Indien "nee", sal ons vir jou 'n vorm aanstuur.

  1. Verkies jy zoom klasse of “face-to-face” klasse (selfs wanneer daar nie goed soos Covid is nie)? Zoom klasseFace-to-face
  2.Watter sosiale media platforms gebruik jy die meeste (kies 2): Instagram,TikTok,Youtube,WhatsappFacebookAnder (Noem)
  Indien "Ander" gekies, spesifiseer:
  3. Wat dink jy is ʼn goeie manier om sondagskool te hou in hierdie Covid tyd (kies soveel soos wat jy wil): Deur ZoomSteeds face-to-face (met maskers en social distancing)Net ʼn video kykPodcasts te luisterBybelteks met boodskap oor whatsapp te kryGroup chats op whatsappBybelstudie stukkie te lees en Bybel te lees op jou eieAnder voorstelle
  Ander voorstelle:

  Toestemming van ouer/voog:
  Hiermee gee ek, ouer/voog van bg., toestemming dat hierdie gemeente my kind(ers) se inligting soos hier voorsien mag stoor in hulle Winkerk program en ander jeug databasisse vir solank soos die gemeente en/of sinode die inligting benodig.

  Toestemming om elektroniese kommunikasie te ontvang.

  Kategese Tye:

  Senior Jeug  & Belydenisklas (Gr. 7 – Gr.11) 17:30 – 18:00

  Hulle woon dan die 18:00 erediens by saam met hul ouers of klasmaats.

  Kategese

  Aangesien ons werk om langtermyn verhoudings te vestig is dit vir ons belangrik dat dieselfde kategeet van Gr 7 – 11 dieselfde klas het. Ons spandeer ook ekstra moeite om seker te maak dat die materiaal relevant en goed uitgewerk is. Dit beteken dat ons soms self lessies uitwerk en soms vanuit ’n boek werk, afhangende van die seisoen. Op dieselfde beginsel probeer ons ook om die kategese klasse te laat aansluit by eredienste. Vir groot dele van die jaar stem die tema van die 18:00 diens en senior kategete met mekaar ooreen.

  Ons filosofie

  Ons Senior jeugbediening (Gr.7 – Gr. 11) is gebaseer op die beginsel van verhoudings. Ons glo dat jongmense deur goeie positiewe verhoudings verander en beïnvloed word. En daarom doen ons spesiale moeite om seker te maak dat hul op verskeie vlakke aan positiewe verhoudings blootgestel word. Ons doen dit op die volgende maniere:

  Kampe

  ’n Tweede vlak van verhouding gebeur op ons kampe. Ons het elke jaar ’n senior kamp. Op hierdie kampe handhaaf ons ’n goeie balans tussen goeie pret en ernstig bymekaar leer. Die kategete gaan ook saam op hierdie kamp om die verhoudings verder te versterk. 

  Ons hou ook ‘n Belydeniskamp. Hierdie verpligte kamp is gefokus op dissipelskap en wat dit beteken om ’n dissipel in jou gemeenskap en kerk te wees.

  Koffiekroeg aande

  Een keer per kwartaal hou ons ’n lekker saam-kuier geleentheid vir die junior en senior jeug onderskeidelik. Hierdie aande is werklik net gefokus op lekker saamkuier en mekaar beter leer ken. Hierdie geleenthede sal vroegtydig in die Sondag afkondigings wees om seker te maak dat niemand op die geleentheid uit mis nie.

  September uitreik (Senior Jeug)

  Tydens die September vakansie gaan ons op ‘n uitreik na ‘n plattelandse dorp om daar te gaan dien en leer. Die blootstelling wat die jongmense hier kry is van onskatbare waarde. Dit is ook ’n uitstekende plek om positiewe verhoudings te bou en geleentheid vir introspeksie. Die kulturele blootstelling help ook om ons eie lewe in perspektief te plaas. Natuurlik kry ons ook ’n geleentheid om die goeie nuus van Jesus met mense te deel.

  18 Okt 2020

  11 Okt 2020

  4 Okt 2020

  27 Sep 2020

  20 Sep 2020

  13 Sep 2020

  6 Sep 2020

  Tiener Pinkster

  Sondag 31 Mei 2020

  Saterdag 30 Mei 2020

  Vrydag 29 Mei 2020

  Donderdag 28 Mei 2020

  Woensdag 27 Mei 2020

  Dinsdag 26 Mei 2020

  Maandag 25 Mei 2020

  NG Kerk Bloubergstrand