Welkom

Welkom by die NGK Bloubergstrand se webblad. Ons hou weer eredienste in die kerk en kan 50% kapasiteit volmaak, geen besprekings is meer nodig nie. Video preke is steeds beskikbaar op die Erediens blad.