Isibindi

Isibindi

By Isibindi poog ons om plekke en ruimtes te skep waar jongmense uit moeilike of benadeelde agtergronde deel kan word van ‘n gemeenskap en die ondersteuning het om met moed hul doel en passies na te streef. By Isibindi streef ons daarna om ʼn familie te wees vir die wat ʼn plek soek om te behoort.

niel@isibindi.org.za

Besoek ons webwerf vir meer inligting.

Gemeenskapsprojekte onder Isibindi

Echo Jeug

Ondersteuningsisteem vir jongmense tussen 18 en 25jr wat uit kinderhuise of rehabilitasie sentrums kom.

niel@isibindi.org.za

Gesiggies

Broodjies vir behoeftige kinders by Tygerhof Laerskool

Frieda Lamers 082 979 4048

Klerebank

Skoon en bruikbare tweedehandse klere. NG Bloubergstrand of NG Tableview kantoor

021 554 1290 / 021 557 2391

Gemeenskapsete

Maandae om 18:30 by NG Tableview

Ete vir enige iemand wat ʼn behoefte aan gemeenskap het.

niel@isibindi.org.za

Ysterplaat Nasorg

Weeksmiddae tussen 14:00 en 16:00 bied ons ʼn veilige ruimte waar kinders uit die gemeenskap kan kom eet, huiswerk doen en speel.

scherlize@isibindi.org.za

Albow Gardens Kinderkerk

Donderdae middae van 15:00 -16:00 skep ons ʼn geleentheid vir amper 50 kinders uit Ysterplaat om saam te leer en speel.

Magda Knight: 082 373 3261

Sinodale Instansies

Ons ondersteun verskeie sinodale projekte van die NG Kerk. Ons doen dit deur maandelikse deurkollekte na ons eredienste. Om te sien wanneer ons deurkollektes is, gaan na die kalender op die hoof menu.