Isibindi

Isibindi is ‘n Xhosa woord wat braaf beteken, en om moed te hê. Isibindi Initiative is ‘n geregistreerde nie winsgewende maatskappy (2020/476542/08; Art 18A- 930070963) wat in Junie 2020 gestig is.

Ons Visie:

Isibindi probeer om veilige ruimtes en huise te skep vir jongmense in nood. Ons wil graag ‘n nabye, positiewe invloed in hulle lewens hê. Ons glo deur hierdie ruimtes en huise te skep, saam met positiewe rolmodelle, kan ons lewens aanraak. Ons wil jongmense uitdaag om met Isibindi (moed) te leef. Net soos wat Petrus die moed gehad het om uit die boot te klim en te midde van die storm vir Jesus te volg, so hoop ons die jongmense in die gemeenskap sal ook vir Jesus volg en bo hulle uitdagende omstandighede uitstyg. Sedert 2013 ontwikkel ons huise vir jeugdiges in nood in Table View, Ysterplaat en Stellenbosch in vennootskap met Echo Jeug Ontwikkeling. Elke huis bestaan uit huisleiers sowel as huurders wat hoofsaaklik bestaan uit jeugdiges wat geen ander familie of woonplek het nie. Alhoewel ons sedertdien tot ons eie NPC gegroei het, is ons steeds deel van die groter Echo-familie.

Koshuis

Sedert Mei 2022 het ons ‘n koshuis vir skoolgaande kinders. Ons identifiseer tieners in nood en bied hulle dan ‘n veilig woonplek elke week. Hier kan hulle veilig voel en seker wees daar is altyd genoeg om te eet. Ons help met huiswerk en voorsien in alle ander basiese behoeftes.

Ons fokus:

Ons fokus op jeug tussen 18 en 25 jaar wat vanuit verskeie moeilike agtergronde kom. Dit sluit in kinderhuise, rehabilitasie, sentrums, straat, moeilike huislike omstandighede ens. Ons weeklikse saam eet geleenthede is die hart van ons gemeenskap (soos die vroeë kerk ook gedoen het). Hier deel ons nie net ‘n bord kos nie, maar ook ons stories. Ons kan op die oomblik 33 jongmense in ons 5 huise huisves.

Nasorg:

Ons het ook ‘n daaglikse nasorg vir 20 kinders. Ons voorsien hulle van ‘n gebalanseerde bord kos, doen saam huiswerk en soms speel ons net saam. Dit is wonderlik om die groei in hulle lewens te sien. Deel van ons missie is om op ‘n vroeër ouderdom reeds ‘n impak in kinders se lewens te hê.

Kontak:

Kontak gerus vir Niel as jy meer oor die projekte wil weet; of besoek hulle webwerf:

E-pos: niel@isibindi.org.za.
Web: Isibindi.

© NGKERK BLOUBERGSTRAND.
Alle reg voorbehou.

Wie is ons?

Die NG Kerk Bloubergstrand is ‘n inklusiewe, Christelike geloofsgemeenskap met ons wortels in die gereformeerde tradisie.
Ons hou vas aan die genade met ons oë en hande na buite.

Scroll to Top