Preekbeurte

Die preekbeurte word hier in die kalender aangedui.  Kliek hier onder om meer te lees oor die formaat van die verskillende dienste. 

Eredienste

Begeleiding met orkes en orrel

‘n Informele diens vir families met jong kinders. Ons hou die Junior Kategese tydens hierdie diens. Die kinders woon die diens saam met hul families by en in die helfte van die diens gaan hulle na hul onderskeie klasse.

Begeleiding met orrel

Hierdie diens het dieselfde Skriflesing en boodskap as die 08:30-diens.

Begeleiding met orkes

Ons aanddiens is ‘n informele diens.

Gedurende die Des/Jan vakansie het ons slegs 2 eredienste op Sondae: 10:00 en 18:00.

Ons Kersfeesdienste is 24 Des om 18:00 en 25 Des om 08:30 en 10:00.

Die Oujaarsdiens is 31 Des om 18:00.

Oordenking reekse

In die kerklike jaar is daar ook verskillende oomblikke waar ons nadink oor belangrike gebeure wat oor eeue heen in die Christelike geloof gevestig is. Die vraag oor hoe om vanuit ʼn hedendaagse perspektief daaroor na te dink, kan soms uitdagend wees. Ons beoog om mense voor te stel aan teoloë wat probeer om dieper te dink rakende hier vrae. Volg gerus die skakel hier onder vir ons nuutste materiaal.

© NGKERK BLOUBERGSTRAND.
Alle reg voorbehou.

Wie is ons?

Die NG Kerk Bloubergstrand is ‘n inklusiewe, Christelike geloofsgemeenskap met ons wortels in die gereformeerde tradisie.
Ons hou vas aan die genade met ons oë en hande na buite.

Scroll to Top