Bydraes

Bydraes hoef natuurlik nie net finansieel te wees nie. Ons het altyd tyd en hande nodig. Kyk gerus op ons “Bedieningsblad” oor hoe en waar jy betrokke kan raak.

Bankkollekte

Weeklikse bydraes wat tydens die erediens opgeneem word.

Dankoffer

Maandelikse bydraes wat ook deur debietorder gedoen kan word.

Deurkollekte

Maandelikse kontant kollekte by deure vir spesifieke projekte of instansies soos op ons kalender aangedui.

Bydraes kan ook digitaal gemaak word via SnapScan. Leer hoe:

EFT

NG Kerk Bloubergstrand

ABSA Table View

Rek nr: 327 014 0539

Takkode: 632 005

Debietorder

Voltooi die vorm en stuur aan ons kassiere EstiS@lawforall.co.za

© NGKERK BLOUBERGSTRAND.
Alle reg voorbehou.

Wie is ons?

Die NG Kerk Bloubergstrand is ‘n inklusiewe, Christelike geloofsgemeenskap met ons wortels in die gereformeerde tradisie.
Ons hou vas aan die genade met ons oë en hande na buite.

Scroll to Top