Eredienste

Terug in die Kerk

Na baie weke van tuisbly en video preke, is ons opgewonde om weer in die kerk eredienste te kan hou. Volgens wetgewing, moet dit effens anders gedoen word as waaraan ons gewoond was. 

Ons gaan slegs 2 dienste tot einde van die jaar doen, ‘n 10:00 en 18:00 diens elke Sondag. Ons gaan ‘n kinder-vriedelike moment skep tydens die 10:00 diens om families met jong kinders ook te bedien. Gesinne met kinders is welkom om in die saal te sit en julle eie speelding saam te bring.

Ons gaan steeds preek videos maak en dit op Youtube en ons webwerf laai.

Riglyne vir Huisbyeenkomste

Ons nooi julle uit om hierdie video as huisgesin saam te kyk. Indien jy alleen bly, raak stil saam met God, onthou Hy is altyd by ons.

Voor julle die video kyk: Raak saam stil. Gee ʼn oomblik vir elkeen om in stilte met God te praat. Vra een persoon om kortliks jul ontmoeting saam aan die Here op te dra.

Indien jul so voel, kan jul selfs ʼn lied saam sing. Of ʼn aanbiddingsvideo kyk op Youtube. Ons gaan “playlists” op Youtube beskikbaar maak met liedere wat spesifiek by die verskillende eredienste se style pas.

08:30

GESINSDIENS

‘n Informele diens vir gesinne met jong kinders. Ons hou die Junior Kategese tydens hierdie diens. Die kinders woon die diens saam met hul ouers by en in die helfte van die diens gaan hul na hul onderskeie klassies.

10:00

KLASSIEKE EREDIENS

Hierdie diens het dieselfde skriflesing en boodskap as die gesinsdiens, maar gebruik die orrel vir sang begeleiding en is meer formeel.

18:00

AANDDIENS

Ons aanddiens is weer ‘n informele diens vir ons jong werkendes en senior jeug. Die “praise & worship” word deur die orkes begelei. Die Senior Kategese is voor die diens om 17:30 en daarna woon hul die diens by.

PREEKBEURTE

Kyk by KALENDER op die hoof menu

VAKANSIE EREDIENSTYE

Gedurende die Des/Jan vakansie het ons slegs 2 eredienste op Sondae: 10:00 en 18:00.
Ons Kersfeesdienste is 24 Des om 18:00 en 25 Des om 08:30 en 10:00.
Die Oujaarsdiens is 31 Des om 18:00.