Eredienste

Ons eredienste het weer begin. Ons 8:30 erediens word hervat na maande se stilte. Ons droom om spesifiek te fokus op gesinne in daardie uur. Ons mis kinders in die kerk en die vreugde en energie wat hulle saam met hulle dra. Ons is opgewonde oor die kategese wat weer in persoon begin vanaf die 2de kwartaal.  Die 10:00 en 18:00 dienste gaan voort soos normaal. Dinge verander en beweeg konstant, so indien jy dus ooit onseker is oor die hoe, waar en wanneer van eredienste, is ons webtuiste ʼn goeie, op-datum plek om te gaan uitvind. Ons sal natuurlik vir nou voortgaan om ons preke op Youtube en ons webtuiste te laai.

08:30

GESINSDIENS

‘n Informele diens vir gesinne met jong kinders. Ons hou die Junior Kategese tydens hierdie diens. Die kinders woon die diens saam met hul ouers by en in die helfte van die diens gaan hul na hul onderskeie klassies.

10:00

KLASSIEKE EREDIENS

Hierdie diens het dieselfde skriflesing en boodskap as die gesinsdiens, maar gebruik die orrel vir sang begeleiding en is meer formeel.

18:00

AANDDIENS

Ons aanddiens is weer ‘n informele diens vir ons jong werkendes en senior jeug. Die “praise & worship” word deur die orkes begelei. Die Senior Kategese is voor die diens om 17:30 en daarna woon hul die diens by.

PREEKBEURTE

Kyk by KALENDER op die hoof menu

VAKANSIE EREDIENSTYE

Gedurende die Des/Jan vakansie het ons slegs 2 eredienste op Sondae: 10:00 en 18:00.
Ons Kersfeesdienste is 24 Des om 18:00 en 25 Des om 08:30 en 10:00.
Die Oujaarsdiens is 31 Des om 18:00.

NG Kerk Bloubergstrand