BMD

By BMD (Bloubergstrand Maatskaplike Dienste) luister, help en bemagtig ons graag mense om hul volle potensiaal te ontwikkel. Ons kantoor is ‘n geregistreerde NPO en word deur ‘n senior maatskaplike werker en vrywilligers bestuur.

Ons is beskikbaar vir individuele kliniese berading aan alle ouderdomsgroepe. Jonger kinders 3 -12 jaar word geakkomodeer met kinderterapie deur middel van speltegnieke.

Nie-gemeentelede word ‘n fooi hiervoor gevra om ons terapeutiese spelfasiliteit in stand te help hou. Afgetrede persone word bygestaan met die voltooiing van aansoekvorms vir opname by ouetehuise. Verskeie groepwerksessies en gemeenskapsprojekte word ook deur die BMD kantoor bestuur.

As jy binne die grensgebiede van Melkbosstrand, Bloubergstrand, Table View en die buitewyke van Milnerton woon, is jy welkom om ons te kontak. 

Die Rooibank Podcast reeks wat op geestesgesondheid tydens die inperking fokus, is op Google, Spotify, You Tube en die kerk se FB blad beskikbaar.

Kontakbesonderhede:

Thamar Jacobs – Maatskaplike Werker
Tel: 021 554 3268 (soggens gedurende kantoorure)
E-pos: thamar@ngkbloubergstrand.co.za

Ras Schuld – Voorsitter
E-pos: renier@schuldlaw.com

Skenkings / Donasies

As ‘n NPO is ons gemagtig om belastingaftrekbare skenkings te ontvang en die nodige kwitansies uit te reik volgens Artikel 18A. 

Bankbesonderhede:

Bloubergstrand Maatskaplike Dienste
ABSA Tjekrekening nr:  4068935623
Takkode: 630547

Ons finansiële state word elke jaar saam met dié van die NGK Bloubergstrand deur ‘n onafhanklike firma geouditeer. Dis by die kerkkantoor beskikbaar.

Gemeenskapsprojekte onder BMD

Ons verskaf mense in nood van huishoudelike items (kos, skoonmaakmiddels en toiletware). 

thamar@ngkbloubergstrand.co.za

‘n Nasionale handsakprojek om kwesbare vroue se waardigheid te help herstel. Skenk skoon en netjiese handsakke of die 5 items om binne-in te sit.

thamar@ngkbloubergstrand.co.za

Bediening in Table View wat op ‘n praktiese manier fokus op die herstel van kwesbare persone.

Renette Boucher 082 414 1320

Die BMD Omgee groep brei/hekel verskeie items vir BMD projekte 

Ina Viljoen 072 995 8240

Twee weekliks ontvang die leerders, wat emosionele aandag nodig het, spelterapie. Gemeentelede kan vir BMD kontak om te hoor hoe hul betrokke kan raak by die lief en leed van die skool gemeenskap.

thamar@ngkbloubergstrand.co.za

Verslawing

Tableview AA: Maandae 19:30 by NG Table View (niel@isibindi.org.za)

CAB Atlantis:
Dins & Don by Atlantis VGK (elmarie@ngkbloubergstrand.co.za)

Ons ondersteun verskeie sinodale projekte van die NG Kerk. Ons doen dit deur maandelikse deurkollekte na ons eredienste. Om te sien wanneer ons deurkollektes is, gaan na die kalender op die hoof menu.