Ontmoet die span:

Thamar Jacobs -

Senior Maatskaplike Werker

Thamar het in die Kaap grootgeword, en maatskaplike werk by Hugenote Kollege en UNISA gestudeer. Haar pad hierna het ‘n paar draaie gestap onder andere deur die Suid Afrikaanse Geneeskundige Dienste, Dowe Federasie van Suid Afrika, Netcare en Life Path Health Group.

In 2009 word sy as die tweede maatskaplike werker by NG Kerk Bloubergstrand aangestel, en in 2011 word die maatskaplike werk kantoor as ‘n NPO afgestig; naamlik Bloubergstrand Maatskaplike Dienste (BMD).

Roodt Griesel -

Voorsitter

Roodt word groot in Pretoria en dink dat hy daar ‘n rustige voorstedelike bestaan sou voer. Hy studeer Teologie aan die Universiteit van Pretoria vir 6 jaar, loop deur Europa met ‘n rugsak vir nog ‘n jaar voordat die weermag hom oproep vir diensplig. Hy werk as weermagkapelaan in Jozini, Durban en Simonstad vir 5 jaar voordat hy ‘n personeelagentskap in Vredenburg aan die Weskus begin. Toe hy nog ‘n tak in Kaapstad oopmaak kon hy nie by ds. Thinus, sy medekapelaan verby ry nie, en is sedertdien by Blouberg Kerk betrokke terwyl hy sy besigheid bestuur.

As waarskynlik die langsdienende proponent in die NG Kerk dien Roodt al sedert 2000 op die kerkraad, en is ‘n stigterslid van BMD. Hy dien op die Weskaap sinode se moderamen en is lid van die Sinodale Taakspan vir Diensverhoudinge.

Die rol wat die kerk speel om saam te bou aan ‘n nuwe Suid Afrika, en die deurslaggewende werk wat Bloubergstrand Maatskaplike Dienste lewer lê hom na aan die hart.

Kontak BMD so:

021 554 3268 (soggens gedurende kantoorure)
thamar@ngkbloubergstrand.co.za; of via die kerkkantoor.

By BMD (Bloubergstrand Maatskaplike Dienste) wat as ‘n NPO geregistreer is, word jy bemagtig om jou algemene geestesgesondheid te bevorder. 

Wanneer jy voor ‘n moeilike uitdaging in jou lewe te staan kom soos angstigheid, spanning, depressie, verhoudingsprobleme, trauma, persoonlike verliese, leefstyl-verandering ens, klop jy by die regte deur aan.  Ons ondersteun ook ons gemeenskap in verskeie projekte byvoorbeeld maatskaplike werk by skole, geslagsgebaseerde geweld, armoede ens. Thamar is ‘n geregistreerde maatskaplike werker en fokus op kliniese terapie vir kinders en volwassenes. As jy binne die grensgebied van Melkbosstrand, Bloubergstrand, Table View en die buitewyke van Milnerton woon, is jy welkom om ons te kontak.

Watter dienste is beskikbaar?

Berading

Geweldsmisdaad, fisiese en psigiese trauma, mishandeling, terminale siekte en ander verliese is deel van die lewe. Wanneer ons dan hulpeloos en magteloos voel is ontlonting nodig om ons emosioneel te stabiliseer.

Spelterapie

Spelterapie is die proses waarop berading plaasvind met kinders van 4 – 12 jaar oud. Die terapeut lei kinders om traumatiese gebeure in hul lewenswêreld volgens hul kognitiewe vermoëns te kan hanteer.

Ouetehuis-aansoeke

Aansoeke by ouetehuise of aftree oorde vereis dat sekere vorms deur ‘n maatskaplike werker voltooi moet word.

Belastingaftrekbare skenkings
(Artikel 18A -kwitansies)

‘n Belastingpligtige wat ‘n bona fide-skenking in kontant of eiendom in natura aan ‘n artikel 18A-goedgekeurde organisasie lewer, is geregtig op ‘n aftrekking van belasbare inkomste indien die skenking ondersteun word deur die nodige artikel 18A-kwitansie wat deur die organisasie uitgereik is. BMD is ‘n geregistreerde Artikel 18A nie-winsgewende organisasie (096-453-NPO).

Hulpfonds (alimentasie)

Ons is gedurig bewus van mense wat in nood verkeer en ons probeer om hierdie lidmate op ‘n liefdevolle wyse by te staan en te ondersteun. Hierdie proses word hoogs vertroulik hanteer om daardeur die lidmate se menswaardigheid te respekteer. Daar is ‘n evalueringsproses wat deur die maatskaplike werker hanteer word.

Rooibank Podcast reeks

Covid-19 het ‘n groot impak op algemene geestesgesondheid gelaat en die inperkings wat daarmee gepaard gegaan het. Daarom het ons ‘n reeks podcasts opgeneem in 2021 wat fokus op verskeie toepaslike temas. Hierdie reeks is gratis beskikbaar op Spotify.

Gemeenskapsprojekte onder BMD:

Jelly Beanz Kosprojek

Jelly Beanz is een van die organisasies wat ons ondersteun tydens die 16 Dae van Geen Geweld teen Vroue en Kinders Bewusmakingsverldtog.
Hulle bied gratis ondersteuning aan kinders wat trauma beleef en wie se ouers dit nie kan bekostig nie. Hulle doen dit met baie beperkte fondse en word die aanvraag op waglys net al hoe groter. Ons wil hulle graag help om hul basiese behoeftes te vervul.
Hulle benodig:
hot chocolate, oros,
two minute noodles, koffie, tee, nie bederfbare melk, suiker.

Plaas gerus een van hierdie items by jou inkopies en lewer dit by die kerkkantoor af. Ons sal sorg dat dit hulle bereik.

Kruishuis

Kruishuis bied ʼn nuwe ruimte vir persone wat om verskillende redes onverwagse uitdagings beleef. Dikwels het hierdie persone tydelike uitkoms nodig terwyl hulle weer op hulle voete kom. By Kruishuis leef en eet en bid hierdie persone saam en kry hulle die geleentheid om hul selfvertroue te herwin om weer die lewe voluit aan te pak. Ons ervaar hoe die gemeenskap ʼn wonderlike manier is om hiermee te help. Renette Boucher - 082 414 1320

BMD Omgee Groep

Die BMD Omgee Groep het onstaan deur ‘n paar vroue wat oorspronklik betrokke geraak het by ons mensehandel bewusmakingveldtog in 2019. Wat begin het as ‘n breigroep het nou ontaard in ‘n baie besondere bediening. Hier vind lidmate ‘n veilige plek en vorm hegte vriendskappe. Die groep is betrokke by die oorgrote meerderheid van BMD se projekte in verskeie gemeenskappe. Anica Jordaan: 072 7013384

Laerskool Philadelphia

Net ‘n paar km vanaf die N7 is die pragtige plattelandse dorpie, Philadelphia, en dis hier waar BMD die afgelope 15 jaar al betrokke is by dienslewering. Hierdie uitreikaksie maak dit vir die Laerskool Philadelphia moontlik om terapie vir kinders te bied wie dit nodig het en dit andersins nie op ‘n gereelde basis sou kon ontvang nie

Bless My Bag

Ons help om weerlose vrouens se waardigheid te herstel deur iets baie eenvoudig soos ‘n handsak. Die krag van ‘iets van myne word joune’ en ‘ek dink aan jou in hierdie moeilike tyd’ is soos ‘n goue draad deur hierdie projek geweef. Ons pak die 5 basiese items (lipsalf, deodorant, handsaniteerder, sneesdoekies, sanitêre doekies) wat elke vrou moet hê met ‘n bemoedigende boodskap in elke handsak. So maak ons ‘n verskil met hierdie internasionale projek www.blessmybag.org.za

Encore

Die Encore bediening bestaan al baie jare en is die teikengroep persone 60 jaar en ouer. Ons beplan lekker kuiergeleenthede om mekaar beter te leer ken, asook geestelike groei-geleenthede. Navrae: ds. Thinus Britz - 082 603 5508

Gemeenskapsgroentetuin

Gedurende 2022 het ‘n paar vrywilligers begin met ‘n groentetuin by die kerk en voorsien ons vars groente op ‘n gereelde basis aan gemeenskapsprojekte.

16 Dae van Geen Geweld teenoor Vroue en Kinders

Dit vind landwyd elke jaar plaas vanaf 25 Nov tot 10 Des. Blouberg Kerk ondersteun hierdie bewusmakings inisiatief ten volle met die verskeie aktiwiteite wat deur BMD hiervoor gereël word. Elke jaar neem ons een organisasie aan met wie ons reg deur die jaar saam werk. (16 Dae Verbintenis bladsy)

Gesprekke oor Angs en Depressie

Geestesgesondheid is die kern waarom die BMD kantoor se aktiwiteite beplan word en word geleentheid geskep vir spesifieke groepgesprekke hieroor.

Slagoffers van Narsisisme

In hierdie ondersteuningsgroep wat weekliks plaasvind, gebeur daar baie heling. ‘n Veilige ruimte sonder veroordeling en baie aanvaarding word hiervoor in die BMD kantoor geskep.

Skenkings / Donasies

As ‘n NPO is ons gemagtig om belastingaftrekbare skenkings te ontvang en die nodige kwitansies uit te reik volgens Artikel 18A.

Bankbesonderhede:

Bloubergstrand Maatskaplike Dienste.
ABSA. Tjekrekening nr:  4068935623
Takkode: 630547.

Ons finansiële state word elke jaar saam met dié van die NGK Bloubergstrand deur ‘n onafhanklike firma geouditeer. Dis by die kerkkantoor beskikbaar.

 

© NGKERK BLOUBERGSTRAND.
Alle reg voorbehou.

Wie is ons?

Die NG Kerk Bloubergstrand is ‘n inklusiewe, Christelike geloofsgemeenskap met ons wortels in die gereformeerde tradisie.
Ons hou vas aan die genade met ons oë en hande na buite.

Scroll to Top