Bedienings

Ons betrokkenheid binne en buite die gemeente is verdeel in verskillende kommissies. Ons bedienings kommissies fokus op lidmate binne die gemeente en die diensgetuienis projekte fokus op persone in die gemeenskap, buite die gemeente.

Ons maak grotendeels staat op vrywilligers om ons te help met die werk. Lees gerus deur al die opsies en kontak ons as jy graag betrokke wil raak by een of meer van ons projekte.

NG Kerk Bloubergstrand