16 Dae Aktivisme van Geen Geweld teen Vroue en Kinders

Geen geweld vir 16 dae lank – dit behoort eintlik elke dag te wees. Ongelukkig verduur vrouens en kinders dit vir dekades, en as ons stilbly hieroor word dit onvermydelik. Ons as gemeente wil hierdie jaar op verskillende maniere bewustheid skep. Daarom het ons hande gevat met die kerke in ons ring (Die Ring van Kaap die Goeie Hoop) om ons bewusmakingsveldtog verder te laat strek. Ons het vir elke dag van die week iets anders beplan. Deel hiervan is ons verbintenis wat ons reeds in 2019 begin het.

Die verbintenis

  • Ek onderneem die volgende, en mag die Heilige Gees my hiermee help:
  • Ek glo dat elke persoon geskep is na die beeld van God en dat God my verantwoordelik hou hoe ek hulle, en myself, behandel.
  • Vandag maak ek ‘n belofte dat ek myself aanspreeklik sal hou teenoor my naaste vir God se plan met ons.
  • Ek beloof om my naaste met eer en waardigheid te respekteer.
  • Ek beloof om my naaste te dien en vir hulle lief te wees soos ek myself lief het. Ek beloof om hul almal met vriendelikheid en sagtheid te behandel, veral die wie kleiner en meer kwesbaar is.
  • Ek beloof om my te weerhou van enige moontlike kras houding en woorde wat ander mense intimideer en oneer aandoen.
  • Ek verstaan en bevestig dat respek wedersyds is, en dat ek geen spesiale reg het op grond van my geslag of posisie nie.
  • Ek beloof voor God in gehoorsaamheid aan Sy Woord, dat ek die nodige respek aan elkeen sal wys en hul welstand sal help bevorder deur wat ek doen, dink en sê.
  • Bogenoemde geld allereers in my gesin en familie, maar ook teenoor vriende, kollegas en elke naaste wat my pad kruis.

 

© NGKERK BLOUBERGSTRAND.
Alle reg voorbehou.

Wie is ons?

Die NG Kerk Bloubergstrand is ‘n inklusiewe, Christelike geloofsgemeenskap met ons wortels in die gereformeerde tradisie.
Ons hou vas aan die genade met ons oë en hande na buite.

Scroll to Top